Det blir ingen strejk. Sent på måndagskvällen skrev Fastighets och Almega på nytt ett avtal för fönsterputsarna.

Det nya avtalet innehåller en begränsningsregel. Företag som huvudsakligen sysslar med städning får inte betala ut lägre städlöner enligt fönsterputsavtalet.

– Vi har tagit strid för fortsatt ordning och reda, även på Almegas olika avtalsområdet, och det har gått vägen. De företag som missbrukat avtalet ska inte kunna fortsätta med det. Vi får ett konkurrensneutralt avtal, säger Fastighets ordförande Hans Öhlund.

Avtalet gäller knappt 500 anställda på 32 företag. De företag som främst sysslar med städning får nu ett år sig att byta från fönsterputsavtalet till städavtalet.

Hans Öhlund tror inte att det blir nya problem om ett år när ett antal företag ska byta avtal, men för säkerhets skull gick han igenom vad parterna har kommit överens om med Almega Tjänsteföretagens förhandlare Tommy Karlsson med medlarna som vittnen.

– Jag sa åt medlarna att vi kallar in dem som vittnen till Arbetsdomstolen om det behövs, berättar Hans Öhlund.

Tommy Karlsson:

– I princip har vi samma uppfattning. De som i huvudsak städar ska gå över på städavtalet senast den 31 december nästa år. Men samma företag kan ha två avtal. De som i huvudsak sysslar med fönsterputsning ska gå på fönsterputsavtalet.

Städregeln skrevs in i fönsterputsavtalet i mitten av 80-talet när permitteringslönen försvann. Fönsterputsarna måste få andra arbetsuppgifter på vintern för att slippa arbetslöshet.

Det nya avtalet innebär att lönerna höjs med 970 kronor i två omgångar. Lönerna höjs med 485 från och med den 11 oktober och med ytterligare 485 kronor från den 1 juni 2011.

Även lägstalönerna höjs med 970 kronor. Där har Fastighets lyckats bättre än Handels och Kommunal.

Å andra sidan gäller avtalet tilloch med den 31 januari 2013 – det vill säga i 32 månader. Det var ett pris som Fastighets fick betala för att få ett renodlat fönsterputsavtal.

Fastighets hade varslat om strejk på tre fönsterputsföretag och sympatistrejk på sex städföretag från och med i morgon, onsdag.

– Mot bakgrund av de utomordentligt omfattande och helt oproportionerliga stridsåtgärderna är det positivt att vi lyckades träffa ett avtal och att vi därmed kunde undvika att helt oskyldiga företag blev drabbade, säger Tommy Karlsson, förhandlare Almega Tjänsteföretagen, i ett pressmeddelande.

Hans Öhlund tar kritiken med ro.

– Det intressanta är att vi har skrivit 21 avtal. Bara på Almegas områden har vi varslat om konflikt. De övriga arbetsgivarorganisationerna har vi gjort upp med, förklarar han.

Nästa konflikt på Almegas område är varslad till på måndag. Det är Kommunal, inte Fastighets, som har lagt ett varsel om blockad mot övertid, mertid och nyanställningar.

Förhandlingar gäller 3 000 kommunalare på privata förskolor, grundskolor, gymnasier och fritidsverksamhet. Parterna ska få ett medlarbud i dag, tisdag.