Under 1700-talet och 1800-talet var läkarkåren enig om naturens läkande kraft. I början av 1900-talet slog pendeln tillbaka, när mikroorganismer visade sig stå bakom sjukdomar. Nu kan forskning visa goda resultat och trädgårdsterapi blir allt vanligare.

Naturen och terapiträdgården har de rätta förutsättningarna att rehabilitera en utmattningsdeprimerad, skriver Patrik Grahn i boken Trädgårdsterapi. Hos den utmattade har ofta ”spela död-reflexer” utlösts. Kroppsuppfattningen har försämrats eller helt stängts av. Då kan vistelse i en lugn och sinnlig miljö som en trädgård bli början till en positiv spiral. Med hjälp av kompetent personal kan sinnesintrycken ge upphov till positiva urkänslor som i sin tur startar ett konstruktivt tankearbete. Med tiden blir deltagaren redo att möta mer krävande och komplexa situationer.

Studier har visat att:

• Nybildningen av hjärnceller ökar i naturen.

• I det moderna samhället utsätts hjärnan för fler intryck än vi kan klara av, i naturen är flödet mindre och hjärnan kan vila.

• Den som har utsikt mot grönska från sin arbetsplats lider mer sällan av stress. Ännu bättre är det att också kunna ta rast i en grön miljö. 

Källa: Trädgårdsterapi