Scania nyanställer ytterligare 500 personer i Europa, varav hälften i Sverige.

I Sverige hamnar 100 av de nya jobben i Oskarshamn och resten i Södertälje och Luleå.

Nyanställningarna behövs för att klara den planerade ökningen av produktionstakten i höst. Och några svårigheter att få tag i folk tror inte bolaget att man kommer att få.

– Vi nyanställde 500 personer före sommaren och gick då ut till dem som hade jobbat hos oss förut på kontrakt som inte förlängdes under finanskrisen. Omkring 70 procent av dem tackade ja, säger Hans-Åke Danielsson, presschef på Scania.

Efterfrågan på lastbilar har ökat. Det gäller särskilt länder utanför Europa.

– Normalt brukar 70—75 procent av vår export gå till Europa. Nu går omkring 50 procent till länder utanför Europa. Det är första gången i modern tid, säger Danielsson.

Trots att Scania nyanställde 500 personer i våras så kommer antalet anställda vid årets slut fortfarande vara lägre än före finanskrisen.

– Ja vi är fortfarande omkring 1 000 färre inom produktionen än före finanskrisen, säger Danielsson.

Scania har i dag cirka 32 000 anställda och verksamhet i ett hundratal länder. Forskning och utveckling är koncentrerat till Sverige men tillverkning sker både i Europa och Sydamerika. Scania hade i fjol en fakturering på 62 miljarder kronor och en vinst efter skatt på 1,1 miljarder kronor.