Moderaternas ”arbetsline” handlar inte bara om att man ska vara beredd att ta vilket jobb som helst hellre än att leva på skattepengar (som om vi inte alla lever på skattepengar i en massa olika bemärkelser).

Den så kallade arbetslinjen handlar minst lika mycket om ren moralism. Man ska veta sin plats. Man ska ta vissa sorters skitjobb och rentav vara tacksam för det, men man ska inte göra något som ”ser illa ut” eller stör ordningen.

Det framgick tydligt av migrationsminister Tobias Billströms obehagliga uttalanden i sommar, om utvisningar av romer. Det har visat sig att polisen på vissa håll i Sverige utvisar romska EU-medborgare av den enda anledningen att de har ”ertappats” med att tigga. Trots att fri rörlighet ska råda inom EU, och EU-medborgare har rätt att vistas tre månader i ett annat EU-land utan att behöva arbeta.

Polisen har – precis som migrationsministern – hänvisat till en gammal unken paragraf i utlänningslagen som säger att man får utvisa personer som misstänks för att inte kunna försörja sig på ett ”ärligt” sätt. Bortsett från det märkliga i att få utvisa någon på ren misstanke, och det luddiga i begreppet ”ärlig”, finns det ett stort problem med den här tillämpningen av paragrafen. Det är nämligen inte på något sätt otillåtet att tigga.

Men tydligen är det ”oärligt”, enligt polisen. Tobias Billström valde uttrycket ”inte rimligt”. Hur kan det vara oärligt att be andra om pengar, utan något som helst försök till tvång? Orimligt är det knappast. Orimlighet räcker ju inte heller för utvisning; inte ens enligt utlänningslagen.

Inte nog med att Moderaternas politik ökar ojämlikheten. Migrationsministern har dessutom mage att moralisera över folk som tvingas tigga för att försörja sig. Och ta ifrån dem denna möjlighet att överleva, självklart med risken att det faktiskt ökar den riktiga kriminaliteten.

Men det är kanske inget problem. Bara fattigdomen inte ständigt syns i offentligheten så är allt i sin ordning. På något annat sätt går det inte att förstå Tobias Billströms hållning. Det är gränslöst cyniskt.

Just den här frågan handlar inte bara om de ”nya” Moderaternas människo- och samhällssyn i allmänhet. Moralismen blir desto mer frånstötande eftersom det handlar om romer, en grupp som har behandlats fullständigt ovärdigt i Europa sedan århundraden.

Romer är närmast utestängda från arbetsmarknaden i många EU-länder, och enormt utsatta för fattigdom. Att utvisa just romer utan grund, och att som minister ge sin välsignelse åt sådana utvisningar, är att ansluta sig till ett mönster av grov strukturell diskriminering.