Det var framför allt de äldre löntagarna som lämnade a-kassan när regeringen försämrade villkoren.

Många med en förmögenhet över miljonen hoppade också av.

Regeringen har fått mycket skäll för de avgiftshöjningar och regeländringar i a-kassan som infördes 2007. Följden blev en massflykt från a-kassan. Oppositionen anklagade regeringen för att tvinga ut löntagare i otrygghet.

Nu har SCB på arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins uppdrag tagit fram detaljerad statistik över vilka som lämnat a-kassan de senaste åren. Största tappet skedde mellan 2006 och 2007. Då lämnade 405 000 personer kassan. Av dem var 41 procent, omkring 165 000 personer, 55 år eller äldre. Det innebär att omkring var femte a-kassemedlem i den åldersgruppen begärde utträde.

Det kan tyda på att många av dem som lämnade a-kassan inte tog någon större risk, eftersom personer i övre medelåldern sannolikt är bättre förankrade på arbetsmarknaden än yngre och dessutom har en pension som hägrar.

– Äldre var tidigare med av solidariska skäl tills man blev pensionär. Den solidariteten har de nya reglerna slagit sönder. Nu har det blivit ett mer rationellt tänkande, där man ser till om försäkringen är värd sitt pris, säger Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Sven-Erik Österberg.

Många av avhopparna tycks också ha haft marginaler för att klara av arbetslöshet. Drygt 110 000 hade en förmögenhet på en miljon kronor eller mer.

Bland de medlemmar som var 30 år eller yngre lämnade var tionde a-kassan mellan 2006 och 2007. Det motsvarar 68 000 av de 405 000 avhopparna.

Avhopp skedde från alla yrkesgrupper. Det finns dock några grupper där benägenheten att lämna a-kassan var betydligt större. Det gällde till exempel läkare, sjuksköterskor och militärer med tämligen trygga anställningar.

Men också restauranganställda, en bransch där många tvingas byta jobb ofta och där många anställda är unga. Österberg pekar på att för dem är avgifterna höga, samtidigt som de har svårt att kvalificera sig för a-kasseersättning.

– De nya reglerna har gett försäkringen ett dåligt rykte om att man inte har nytta av den, säger han.

Efter massflykten från a-kassan 2006—2007 backade regeringen en bit och såg till att avgiften i flera förbund kunde sänkas. Kvalificeringsvillkoren lättades också upp. Fram till och med 2009 hade omkring 117 000 avhoppade medlemmar återvänt — fler yngre och löntagare i yngre medelåldern än äldre.
Det totala antalet a-kassemedlemmar har ändå sjunkit rejält mellan 2006 och 2009, från omkring 3 835 000 till 3 403 000 personer.

Tjänstemän på arbetsmarknadsdepartementet ska ny analysera det omfattande materialet.

Avhopparna

A-kassan tappade mellan 2006 och 2009 sammanlagt 432 000 medlemmar. 405 000 av dem hoppade av mellan 2006 och 2007.

• 165 000 var 55 år eller äldre.
• 119 000 var 60 år eller äldre.
• 35 000 var 25 år eller yngre.
• 68 000 var 30 år eller yngre.
• 110 500 eller 16 procent hade en förmögenhet över en miljon kronor.

Källa: SCB (TT)