Att Bengt Göransson är en av kultursidans stora favoriter torde ha framgått för länge sen.

Hans insats som kulturminister.

Hans skrivkonst, som vi ibland anlitat.

Men framför allt hans förmåga att skapa eftertanke, att inviga ett seminarium så att en konstruktiv stämning infinner sig, och sen tydligt hålla sig i bakgrunden, möjligen med avbrott för en reflexion eller ett aktuellt tidningsurklipp som fångar samtidens absurditet och ger nytt liv åt diskussionen.

Det är därför en viktig händelse detta valår att förlaget Ersatz har lyckats fånga hans ”Tankar om politik” i en inbjudande bok på knappa 150 sidor.

Man får hoppas att den har samma välgörande inverkan på diskussionen som Bengts närvaro i ett seminarierum. En varning för brådska i den politiska beslutsprocessen. En påminnelse om att rollerna som medborgare och som skattebetalare innebär helt olika åtaganden och att politik ”handlar om samhällsbygge, inte om brandkårsinsatser i krissituationer”.

Det kommer att ges anledning att återkomma till flera av bokens resonemang under den granskning av vad kulturpolitik skulle ha kunnat vara som planeras under valrörelsen. Tills dess ett representativt citat bland alla tänkbara (boken är rena citatsamlingen och lämpar sig utmärkt för slumpläsning):

”Är det inte snart dags att politikerna återtar ansvaret för att föra en politik som bygger samhälle och inte tror att det enda sättet på vilket de kan bli synliga för medborgarna är att stå vid soptunnorna och dirigera sopbilar?”

FOTNOT: Inspirerad av boken Tankar om politik – och av bristen på kulturpolitik i valrörelsen – publicerar bloggen LO-Tidningen Kultur under de närmaste dagarna ett antal korta inlägg under rubriken ”Kulturpolitik 2010”. Många av resonemangen stammar från läsningen av Bengt Göranssons bok, och kan därför uppfattas som ett slags respons. Andra resonemang är mer fristående, och går tillbaka på andra viktiga kulturpolitiska böcker och manifestationer under de senaste åren.