Den som blir medlem i Hotell- och restaurangfacket senast den 16 maj får 100 procents konfliktersättning då strejken bryter ut den 17 maj. Nu strömmar nya medlemmar till, vid både de hotell och restauranger som tas ut i strejk och vid andra arbetsplatser.

– Vi ser hur nya medlemmar skrivs in dag för dag. Det är en väldig tillströmning, säger Lovisa Lagerström Lantz, kommunikationschef vid Hotell- och restaurangfacket (HRF).

Ingen ersättning
Sambandet med HRF:s strejkvarsel är uppenbart. Den som inte är med i facket får ingen konfliktersättning. Men enligt Lovisa Lagerström Lantz har intresset för att gå med i förbundet varit stort hela våren.

HRF arbetat hårt på att höja organisationsgraden vid sina större arbetsplatser i storstäderna, för att ha ett så vasst strejkvapen som möjligt i avtalsrörelsen.

– Och när vi är inne i avtalsrörelsen diskuteras lön och fackliga rättigheter mer. Det ökar intresset för facket.

Vändning
HRF har alltid många medlemmar som begär utträde, eftersom genomströmningen är stor i branschen. Men i april växte Stockholmsavdelningen med 70 medlemmar netto, och Malmöavdelningen med ett 20-tal.

För HRF är det goda nyheter då antalet medlemmar har rasat de senaste åren, inte minst som följd av att avgiften till a-kassan har rusat i höjden. Bara under 2009 försvann över 3 000 medlemmar netto, vilket motsvarar drygt åtta procent av medlemskåren.

Medlarträff
De hotell och restauranger som berörs av strejkvarslet har fått information från Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) om att de kan ansöka om konfliktersättning från Svenskt Näringsliv, berättar Elisabeth Haglund, vice ordförande i SHR.

Både HRF och SHR ska träffa medlarna på nytt i morgon, fredag, men ingen av parterna tror att medlarna redan då har ett bud att ta ställning till.