Billigare för Hotell- och restaurangfackets medlemmar. Dyrare för akademiker och högavlönade tjänstemän. De rödgröna partiernas sänkning av a-kassekostnaden för vissa motsvaras av en höjning för andra.

Bättre arbetslöshetsförsäkring är ett centralt vallöfte från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det ska visa var skiljelinjen i svensk politik går.

Den borgerliga regeringen har ju medvetet ökat inkomstskillnaderna mellan dem som har arbete och dem som är arbetslösa eller sjuka, med tanken att ”ökade drivkrafter för arbete” ska göra att fler får jobb och färre lever på bidrag.

De rödgröna vill göra tvärtom, och hävdar att minskade klyftor ger ett bättre samhälle.

Höjd dagpenning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja den högsta dagpenningen från a-kassan från dagens 680 kronor till 930 kronor redan nästa år, och till 950 kronor år 2012. Den högsta månadslön vid vilken den som blir arbetslös får behålla 80 procent av inkomsten stiger då från 18.700 kronor i månaden till omkring 27.000.

– Det är givetvis bra. Vi har länge sagt att taket i försäkringen måste höjas, kommenterar Melker Ödebrink, kanslichef vid A-kassornas samorganisation. Bara tolv procent av dem som jobbade heltid innan de blev arbetslösa får i dag ersättning motsvarande 80 procent av inkomsten.

Mindre glad är Melker Ödebrink åt att de rödgröna föreslår att dagpenningen ska minska med 150 kronor efter 100 ersättningsdagar.

– Vi anser att ersättningen ska vara 80 procent under hela arbetslöshetsperioden.

– Ofta sprids bilden att arbetslösa går och stämplar 300 dagar i sträck, men så är det inte. Huvuddelen av de arbetslösa förbrukar sina 300 dagar under en lång period, då de varvar kortare anställningar med ersättning från a-kassan. Varför de då ska ha lägre ersättning efter att 100 dagar är förbrukade är svårt att förstå.

Blandade reaktioner
Om takhöjningen fått uppskattande kommentarer från såväl LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin som Sacos ordförande Anna Ekström kan de rödgrönas metod för att fler ska få råd att vara med i a-kassan möta blandade reaktioner. Den ser ut så här:

• Först minskas grunavdraget, så att alla får betala 150 kronor mer i månaden i inkomstskatt.

• Sedan får du som är medlem i en a-kassa göra avdrag för avgiften. Du får dra av den del av avgiften som överstiger 80 kronor per månad. Är du medlem i Hotell- och restaurangs a-kassa, vilket kostar 430 kronor i månaden, kan du alltså göra avdrag med 350 kronor. Är du med i akademikernas a-kassa, och har 90 kronor i månaden i medlemsavgift, blir det bara tio kronor i månaden att dra av.

Svåröverblickbart
Hur mycket avdraget sedan är värt beror på din inkomst. Det gör att resultatet är lite svårt att överblicka. I den rödgröna budgetmotionen finns några räkneexempel.

En medlem i IF Metalls a-kassa (där avgiften är 390 kronor i månaden) får sin skatt sänkt med 208 kronor netto i månaden om han eller hon har en inkomst på 15.000 kronor per månad. Vid en månadslön på 25.000 sänks skatten med 149 kronor.

En akademiker (som har 90 kronor i månaden i a-kasseavgift) får si skatt höjd med 92 kronor i månaden om månadslönen skulle vara 15.000 kronor. Vid en månadslön på 25.000 stiger skatten med 151 kronor per månad.

För löntagarkollektivet som helhet tar de båda skatteförändringarna ut varandra. Men de omfördelar pengar, från dem som har trygga jobb och höga löner till dem som har osäkra jobb och låga löner.

– Det här är ett sätt att komma åt de orättvisa, differentierade a-kasseavgifterna direkt efter ett regeringsskifte, säger Sven-Erik Österberg, gruppledare i riksdagen för Socialdemokraterna. På längre sikt vill vi förändra själva a-kasseavgiftens konstruktion. Men det får vänta tills vi har gjort en grundlig översyn av hela arbetslöshetsförsäkringen.