Teknikföretagnes besked om att de säger upp industriavtalet kom helt oväntat för facket.
– Vi tycker att det är ett väldigt konstigt agerande. Det är inte det besked industrin nu behöver, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare för IF Metall.

Industrin har just påbörjat sin återhämtning efter den största krisen i mannaminne. Att Teknikföretagen i det läget väljer att säga upp industriavtalet tycker IF Metall är mycket olyckligt.

 
 Veli-Pekka Säikkälä  
   

– Vad industrin behöver nu är stabilitet och trygghet och det har industriavtalet bidragit till, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Teknikarbetsgivarna säger upp avtalet för att de anser att det inte fungerat som lönebildande norm de senaste avtalsrörelserna, då LO-förbunden i sin samordning krävt att lågavlönade och kvinnodominerade sektorer ska ha större löneökningar än industrin.

Disciplin i samordningen
Veli-Pekka Säikkälä tycker dock att LO-samordningen fungerat bra i avtalsrörelsen.

– Hittills har det varit en väldig disciplin i LO-samordningen. Det är bara att titta på de avtal som slutits de ligger i nivå med industrin.

– Det är klart att Teknikföretagen stör sig på att Handels fått lite mer med jämställdhetspotten, men samordningen inom LO har haft en väldig disciplin.

Även om Teknikföretagen sagt upp industriavtalet, har de samtidigt bjudit in motparterna till förhandlingar om hur avtalsförhandlingarna ska gå till i framtiden. Veli-Pekka Säikkälä tolkar det som att även arbetsgivarna vill ha någon form av fortsättning på industriavtalet.

– Det vanliga är att man begär förhandlingar först och att man säger upp avtalet om det inte fungerar. Teknikföretagen har gjort tvärt om, och det är märkligt, men vi får lyssna på vad de har att säga, säger han.

Andra parter kvar
Teknikföretagen är den klart största arbetsgivarorganisationen inom Teknikavtalet. Men trots att Teknikföretagen nu drar sig ut tror Veli-Pekka Säikkälä inte att det blir slutet för industriavtalet.

– Vi har inte fått några indikationer på att några andra arbetsgivarorganisationer vill dra sig ur. Teknikarbetsgivarna är viktiga, men det finns även andra parter i avtalet.

– Vi har haft en avtalsrörelse som har varit den svåraste på mycket länge, och hade vi inte haft industriavtalet med den förhandlingsordning och de ramar som finns där hade den varit ännu värre, säger Veli-Pekka Säikkälä.