Oden Anläggning, som deltagit i flera stora infrastrukturprojekt, vill göra sig av med 58 anställda bergarbetare och i stället hyra in handplockade arbetare från ett bemanningsföretag.

Den bilden ger Seko, som ser det som uppenbart att Oden Anläggning tänker kringgå lagen om anställningsskydd, las.

Mats Paulsson, vd för Oden Anläggning, säger å sin sida att företaget är mån om att följa lagar och avtal, men att den extremt ojämna marknaden för bergarbeten tvingar fram en minskning av den egna personalstyrkan.

För ett par år sedan hade Oden Anläggning 130 man anställda, enligt Anders Byqvist, ombudsman i Seko. Därefter har personalen minskats i omgångar.

– Från fackets sida har vi gått med på avtalsturlistor, alltså avsteg från principen sist in – först ut. Det har gått att komma överens, även om företaget inte har fått exakt som det vill.

– Nu vill de bestämma helt själva. Killarna uppmanas att söka jobb på Helpman, ett bemanningsföretag i Stockholm. Därifrån ska Oden Anläggning hyra in dem.

Förhandlingar pågår
Anders Byqvist beskriver hur Oden Anläggning har ringt runt till ett antal anställda och sagt att de kommer att anlitas också i fortsättningen.

– Andra har inte fått det telefonsamtalet. Det har blivit en märklig tystnad. Otryggheten är total.

Ännu har inga bergarbetare varslats om uppsägning. Lokala förhandlingar pågår, och i dem kommer Seko ifrågasätta att det verkligen råder en sådan arbetsbrist som arbetsgivaren hävdar.

Samtidigt är Seko och Sveriges Byggindustrier, BI, inne i slutskedet av förhandlingarna om ett nytt, centralt avtal för väg- och banbyggnadsarbetarna. I de förhandlingarna, som eventuellt kan slutföras i dag, fredag, hoppas Seko kunna reglera användningen av bemanningsföretag så att uppenbara försök att kringgå las förhindras.

Ojämn marknad
Mats Paulsson vill inte föregripa förhandlingarna med facket, men ger den här bakgrunden:

– Marknaden för bergarbeten är extremt ojämn. När statsmakterna beställer flera stora infrastrukturprojekt på en gång får vi konkurrera med företag från halva världen. Därefter är det helt tomt.

– Vi har dragit på oss mer personal för bygget av Norra länken. Nu är det osäkert med jobb. Vi arbetar febrilt med att hitta jobb i grannländerna. Men som litet och specialiserat företag är vi känsliga för de extrema svängningarna i efterfrågan. Ingen vore gladare än jag om vi hade stabil beläggning.