Åsa Flygare, här med sin moster Vivianne Sundvall, kan inte tala, utan bara blinka med ögonen. Att lära nya assistenter att kommunicera med henne tar tid.
 

Vivianne Sundvall blev förtvivlad när hon fick klart för sig att nästan alla personliga assistenter hos hennes MS-sjuka systerdotter Åsa Flygare tänkte sluta.

– Åsa kan inte tala. Man måste kunna tyda hennes tecken – läsa i hennes blick, förstå vad en blinkning betyder. Det tar lång tid att lära sig, säger hon.

I februari beslöt stadsdelsnämnden på Södermalm i Stockholm att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad till omsorgsföretaget Frösunda LSS. Ungefär 50 brukare och 200 personliga assistenter berörs.

Frösunda tar över den 1 maj. Brukarna hänvisas dit från kommunen, om de inte väljer någon annan anordnare.

Mats Ullhammar är undersköterska och personlig assistent hos Åsa sedan tio år. Under hans första år hos Åsa kunde hon fortfarande prata.

– Hon gjorde ett aktivt val – kommunen. Hon blev uppvaktad av privata assistansbolag och tackade nej. Nu får hon inte välja kommunen. Vad är det för valfrihet? undrar han.

Försämring
Senast den 30 april ska de personliga assistenterna berätta om de vill gå över till Frösunda eller inte. Alternativet är att stanna kvar i kommunen, vilket i praktiken innebär att säga upp sig och gå med en årslön.

I stort sett alla fast anställda är inne på att sluta. De har fasta jobb nu. Frösunda erbjuder timanställning, sämre lön, längre arbetstid och sämre jourersättning. Det är åtminstone utgångsbudet.

– Frösunda har miljardomsättning. Varför ska de få köra permanent med timavlönade? Det är som om Saab eller Volvo bara skulle ha timavlönad personal, anser Mats Ullhammar.

Det är ovanligt att kommunerna handlar upp personlig assistans. Det började med nio brukare i Staffanstorp 2008. Ånge och Gotland följde efter.

Ideologi styr
Upphandlingen på Södermalm är den fjärde hittills – och den största. Fler följer. I Stockholm står stadsdelsförvaltningen på Östermalm med 62.000 invånare på tur.

Södermalm har 118.000 invånare. Personlig assistans i stadsdelens regi omsätter 90 miljoner kronor om året och går med ungefär sju miljoner kronor i förlust.

Stadsdelen får ett statsbidrag på 252 kronor i timmen för personlig assistans. Nu ska Frösunda få verksamheten att gå runt med samma pengar.

Därmed slipper stadsdelen en årlig förlust på sju miljoner. Ändå kan det bli en dyr affär för skattebetalarna i Stockholm. Ett års uppsägningslön till 50 personliga assistenter kostar runt 20 miljoner kronor, det vill säga tre års förluster – för att ta ett räkneexempel.

Men det är ideologi, inte ekonomi, som ligger bakom.

– Den politiska majoriteten i Stockholm har beslutat att allt som inte är myndighetsutövning eller strategiska funktioner ska upphandlas i konkurrens, säger Kjell Carlsson, den tjänsteman som ansvarar för upphandlingen.

Upphandlingen kan få betydelse i andra kommuner. Flera har hört av sig till stadsdelen för att lära av erfarenheterna.

Prestigeaffär
Frösunda LSS med 3.700 anställda har tagit hem en prestigeaffär. Till att börja med blir det dock en förlustaffär. Företagets vd, Göran Fredriksson, räknar med minst ett år med förlust.

– Vi måste jobba effektivt. Det handlar om många saker, till exempel låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro, kompetensutveckling och nöjda kunder, säger han.
90 procent av kostnaderna för personlig assistans är löner.

– Visstidsanställningar är en väldigt viktig förutsättning för att vi ska få förutsägbar ekonomi i verksamheten, förklarar Göran Fredriksson.

Frösundas anställningsvillkor för de personliga assistenterna på Södermalm är inte spikade än. Kommunal förhandlar med företaget. Hittills är parterna överens om att det rör sig om en verksamhetsövergång.

– Det betyder att de personliga assistenterna behåller sina tillsvidareanställningar, säger ombudsman Per Bexelius på Kommunal.

För Åsa Flygare har det löst sig på oväntat sätt. Grannstadsdelen Årsta-Enskede-Vantör tar över. Den möjligheten hade inte Södermalms stadsdelsnämnd upplyst om. En kompis till Åsa kom med tipset.

I veckan skrev Vivianne Sundvall på papperen. De personliga assistenterna förblir kommunanställda med samma villkor som nu. Två slutar ändå. De bestämde sig när turbulensen började.

 


FAKTA / Bättre villkor i kommunal regi

Privata arbetsgivare har lägre kostnader för personlig assistans än kommunerna. Det beror på att Kommunal har olika avtal med kommunerna och de privata arbetsgivarna.
I kommunerna är fasta jobb normen. De flesta personliga assistenter i privat tjänst har tidsbegränsade anställningar tills brukaren dör eller väljer någon annan anordnare.
Det här vill Kommunal ändra på i årets avtalsrörelse. Tillsvidareanställningar ska vara norm även i privata företag.
Personliga assistenter i privat tjänst har inte fått ut årets lönelyft på 850 kronor eftersom Vårdföretagarna sade upp det sista avtalsåret. Arbetstiden är kortare i kommunerna: 37 timmar mot 40. Ersättningen för jourtid är högre i kommunerna.