Fack och arbetsgivare är överens om ett avtal i Danmark. Men inom LO finns en spricka. Flera uppmanar till att säga nej till uppgörelsen i den omröstning som ska hållas.

Den danska avtalsrörelsen är inne på sitt upplopp.

LO och DA, motsvarande Svenskt Näringsliv, har sagt ja till ett tvåårigt avtal för 600.000 privatanställda. Första året höjs lönerna mellan 1,5 till 1,75 procent och det andra året höjs lönerna med 1,75 procent.

Innan avtalet kan börja gälla måste dock fackets medlemmar säga ja i en omröstning – och alla jublar inte.

– Vi är missnöjda, säger Aage Lundgaard på Danmarks största LO-förbund HK.

”Rösta nej”
HK är ett förbund med flera sektorsvisa avdelningar. En av dessa, HK Privat, organiserar 60.000 kontorsanställda. Det är framför allt de som ogillar det nya avtalet och uppmanar sina medlemmar att rösta nej.

Anledningen är att det inom kontor och handel finns en regel som säger facket måste organisera hälften av alla på en arbetsplats för att kollektivavtalet ska gälla. För HK Privat var det mycket viktigt att regeln togs bort, men det lyckades förhandlarna inte med. Det fackliga missnöjet är därför stort.

Byggare emot
Även danska byggjobbare är kritiska till avtalet. De vill ha större löneökningar och efterlyser starkare skrivningar för att hantera de fackliga problem som uppstår då arbetsgivare betalar utländsk arbetskraft lägre löner.

– Frågan om lönedumpning har varit stor i vår avtalsrörelse, säger Anette Bindslev, pressekreterare på LO.

Det nya förslaget till avtal ger facket rätt att träffa arbetsgivarnas organisation om de misstänker att lönedumpning förekommer. Dessutom ska facket få rätt till den informations som finns om arbetsplatsen.

LO och DA är även överens om att samarbeta med att försöka stoppa lönedumpning genom bland annat informationskampanjer och genom att gemensamt påverka regeringen.

… och köttindustrin
Det är dock inte bara inom facket som det finns ett missnöje med avtalsförslaget. Den danska köttindustrin hade krävt nollavtal och anser att den inte har råd med några löneökningar just nu.

Trots att det finns ett missnöje på båda sidor är det dock troligt att det blir ett nytt avtal men först måste facket rösta om förslaget.

Den danska arbetsmarknaden fungerar annorlunda än det svenska.

Danska modellen
Precis som i Sverige så inleds avtalsrörelsen med branschvisa förhandlingar.

– Men i Danmark finns inte, som i Sverige, någon diskussion om vem det är som ska sätta märket, säger Søren Kaj Andersen, på Köpenhamns universitet.

– Dansk Industri har en helt annan roll än svenska Teknikföretagen. Dansk Industri är den helt dominerande arbetsgivarorganisationen som både organiserar inom industrin och servicesektorn.

När väl industrin har satt normen så är det den statliga förlikningsmannen tur. Med industriavtalet som bas läggs ett övergripande avtalsförslag fram för de centrala parterna. Avtalet ska gälla för i stort sett hela arbetsmarknaden.

Inom facket röstar medlemmarna ja eller nej till avtalet. Röstningen sker antingen på arbetsplatsen eller via internet.

Den 20 april ska omröstningen vara klar.