LO-Tidningen ger en bild av att det skulle finnas någon återanställningsrätt. Någon sådan existerar inte i de fall som en arbetsgivare väljer att hyra in personal från ett bemanningsföretag.

Det säger IF Metalls pressombudsman Lars Ankarfjäll. Han har reagerat på LO-Tidningens text som handlar om vilka kompromisser i bemanningsfrågan som diskuteras. Han pekar på meningen: ”En minskning av tiden med rätt till återanställning är ett förslag till kompromiss när LO-facken förhandlar om bemanningsfrågan.”

  Läs också: Artikeln "Facken diskuterar kompromisser i bemanningsfrågan" 2010-03-24
   

– Med den skrivningen finns det en väldig risk att läsarna missuppfattar sakfrågan och att LO-Tidningens läsare missleds. Jag stärks i den uppfattningen när jag ser kommentarerna till artikeln, säger han.

"Företaget kan välja och vraka"
– Problemet är att våra medlemmar inte har någon återanställningsrätt när en arbetsgivare väljer att ta in ett bemanningsföretag. Då kan företaget välja och vraka som de vill och det är på så vis våra medlemmar blir kränkta.

Återanställningsrätten finns beskriven i § 25 i Lagen om anställningsskydd. Den säger att en person som sagts upp på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning under nio månader. Återanställningsrätten är helt förhandlingsbar i centrala kollektivavtal och enligt Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd kan de centrala parterna komma överens om vad de vill.

Förhandlingslösning
Enligt uppgift till LO-Tidningen har det funnits en diskussion om att minska tiden för återanställningsrätten från nio månader till exempel sex månader och i utbyte få något annat som exempelvis begränsning eller förbud mot användning av bemanningsföretag under den tiden.

– Det vill jag inte kommentera. Det skulle kunna handla om olika slags förhandlingslösningar och det underlättar inte förhandlingarna om sådant blir offentligt. Det kan till och med göra det svårare att finna en lösning. Men några försämringar av återanställningsrätten har i alla fall inte diskuterats, säger Lars Ankarfjäll.

IF Metalls pressombudsman vill inte kommentera texten i övrigt, där andra diskuterade kompromisser i bemanningsfrågan finns beskrivna.