Alla som är ålderspensionärer, arbetslösa eller sjuka med förtidspension är uppskattade i dagens samhälle. Eller heter det överbeskattade?

Läs och begrunda följande så kanske du förstår varför pensionärerna klagar på att våra skatter är orättvisa. Inte i första hand för höga utan just orättvisa!

Antalet ålderpensionärer i Sverige är för närvande drygt 1.600.000 personer.

Att medlemmarna inom PRO och SPF med flera pensionärsorganisationer hörs i debatten beror naturligtvis på att de är medlemmar i aktiva och verksamma organisationer.

Andra grupper som också är drabbade av den orättvisa beskattningen är långtidssjuka med förtidspension eller sjukbidrag (cirka 500.000 personer) eller alla de mer än 400 000 arbetslösa som också tvingas betala en orättvis skatt.

Men, tyvärr finns det inga föreningar eller organisationer som för de här gruppernas talan! Tystnaden är total, och ensam är inte stark!

På en månadsinkomst om 15.000 kronor har en löntagare kvar 11.976 kronor efter skatt.

En ålderspensionär 11.219 kronor efter skatt, det vill säga 757 kronor mindre än löntagaren.

En arbetslös, förtidspensionär eller en långtidsssjukskriven 10.944 kronor efter skatt, det vill säga 1.032 kronor mindre än löntagaren.

Omräknat på årsbasis betyder det att pensionären betalar 9.084 kronor mer i skatt om året än den yrkesverksamme. Arbetslösa och långtidssjuka får betala 12.384 kronor mer i skatt per år. Än mera orättvist!

Före år 2007 hade vi också höga skatter – men vi hade rättvisa skatter.

Under åren 2007–2010 har den nu sittande regeringen åstadkommit ovanstående orättvisor.

Vi som är drabbade kräver därför rättvis skatt!

Vi är fler än 2 500 000 pensionärer, arbetslösa eller långtidssjuka som i god tid före valet vill veta vilket/vilka partier som ställer upp på vårt krav : Rättvis skatt!

Vi vill också veta när och hur.

Sven Malm

Västerås