Nästan hela avgiftningshöjningen mellan 2006 och 2009 beror på dyrare a-kassa och slopad skattereduktion för avgifterna till facket och a-kassan.

Medlemsavgifterna till facket har inte höjts i någon större omfattning. 17 förbund har svarat på enkäten. Unionen har sänkt avgiften för stora medlemsgrupper. Flera förbund har mer eller mindre oförändrade avgifter. Vårdförbundet, Jusek samt Hotell- och restaurangfacket är några exempel.

I tre förbund har kostnaden för medlemmarna ökat med mer än 25 kronor. Lärarförbundet har höjt med 35 kronor för heltidsarbetande med genomsnittslön. IF Metall har inte höjt procentavgiften – men löneökningarna i avtalet har gjort att en heltidsarbetande med genomsnittslön får betala nästan 50 kronor mer 2009 än 2006.

Byggnads är det enda undantaget. En dom har tvingat förbundet att ta ut hela mätnings- och granskningsavgiften av medlemmarna. Avgiften har höjts med 190 kronor från 238 kronor 2006 till 428 kronor 2009. Under samma period har antalet anställda i Byggnads minskat från 550 till 430.

Skattereduktion
Tabellen visar vad en medlem betalade för att vara med i facket och a-kassan den 31 december 2006 och den 31 december 2009. Avgifterna till facket och a-kassorna var högre 2006 än den summa som medlemmarna betalade. Då fanns en skattereduktion på 25 procent av fackavgiften och 40 procent av avgiften till a-kassan. Det är förklaringen.

Förbunden har redovisat genomsnittslönen för alla anställda eller för den största medlemsgruppen 2008 eller 2009.

Förbunden använder två olika mått för att mäta genomsnittslönen. Medianlön är den lön som hamnar ”i mitten”. Hälften tjänar mer och hälften tjänar mindre. Medellön är summan av alla anställdas löner delat med alla anställda.

Tio av 14 LO-förbund har svarat på enkäten. Fyra av dem tar ut avgift både till förbundet och avdelningarna. Siffran i tabellen är förbundsavgiften plus den genomsnittliga avdelningsavgiften.

Kommunal sänker
I Byggnads var förbundsavgiften 129 kronor och den genomsnittliga avdelningsavgiften 109 kronor år 2006 för heltidsarbetande. År 2009 var förbundsavgiften 151 kronor. Sedan tillkom en extra förbundsavgift (efter att mätnings- och granskningsavgiften slopats) på 156 kronor. Medlemmarna betalade i genomsnitt 121 kronor till sin avdelning. Avdelningsavgifterna i Byggnads varierade mellan 109 kronor som lägst och 145 kronor som högst.

I Transport var den lägsta avdelningsavgiften 75 kronor och den högsta 136 kronor den 31 december 2009, i Pappers varierade avdelningsavgiften mellan 23 och 159 kronor (0,1 respektive 0,7 procent av lönen) beräknat på medelinkomsten 22 645 kronor och i Målareförbundet varierade medlemsavgiften mellan 157 och 192 kronor.

Kommunals a-kassa sänker avgiften med 70 kronor den 1 mars.