Inte bara AMF anlitar pr-byråer utan kollektivavtal. Fackförbund som kräver avtal av företagen i sin egen bransch kan själva köpa tjänster av avtalslösa bolag.

Enligt Peter Eriksson, vd på Sund kommunikation, har bolaget haft kortare uppdrag för flera fackliga organisationer. Utöver det stora jobbet för pensionsbolaget AMF.

Även LO och det partsägda bolaget Afa som har hand om kollektivavtalens försäkringar har kontrakt med en pr-byrå utan kollektivavtal, Gullers grupp informationsrådgivare.

Delägarskap
På Gullers är dock alla anställda även delägare och bestämmer på så sätt sina egna villkor.

– Vi har ett kompanjonavtal som ger alla anställda inflytande över och full insyn i verksamheten, säger Hans Gennerud, vd för Gullers.

De anställda äger mellan fem och 500 aktier var, men enligt Hans Gennerud har de ändå lika mycket att säga till om.

– Varje anställd har en röst i de här frågorna, säger han.

Rikskuponger i kylan
Enligt LO:s avtalssekreterare Per Bardh ska LO alltid upphandla tjänster från företag med kollektivavtal om det går, men han säger samtidigt att det kan vara svårt i pr-branschen.

Tidigare i höst har LO avbrutit kontraktet med Rikskuponger. LO:s personal får inga subventionerade lunchkuponger så länge företagets anställda inte har kollektivavtal. Där pågår dock förhandlingar med Unionen.