Arbetarnas kunskap ses som en av de viktigaste konkurrensfördelarna hos svenska industriföretag, enligt en kommande undersökning från företaget Tools.

Analysföretaget United Minds har på TOOLS uppdrag frågat 300 ekonomiska beslutsfattare på industriföretag i Sverige, Norge och Finland hur de ser på framtiden.

Många av dem, hela 47 procent, har dragit ned på personal under krisen, men ser samtidigt arbetarnas kompetens som en av de tre viktigaste konkurrensfördelarna inför framtiden.

I Sverige är det bara effektiv produktion och närhet till de nordiska grannarna som intar en högre plats.

Bara i Finland nämns inte de anställdas kompetens som en av de tre främsta konkurrensfördelarna.

Industriföretagen är också generellt positiva till framtiden, trots den kris som råder.

84 procent av de ekonomiansvariga på norska företag är ganska eller mycket positiva inför framtiden, mot 82 procent bland de svenska företagen. Även här skiljer Finland ut sig något med bara 71 procent med positiv framtidstro, varav bara 1 procent mycket positiva, mot 18 procent mycket positiva i Sverige.