– Det är industrin som ska sätta märket i nästa avtalsrörelse. Det tjänar alla på och om någon annan bransch skulle gå först i nästa avtalsrörelse finns risken att det blir kaos och att svensk industri prisar ut sig.
Hos IF Metalls ordförande Stefan Löfven finns ingen tvekan. Det är något industriavtal som ska sätta nivån för hela arbetsmarknaden i nästa avtalsrörelse.

På LO:s första avtalskonferens tidigare i veckan fördes resonemang om att Handels skulle utnyttja påskhandeln för att få igenom ett bra avtal och det med tanke på att krisen pressat tillbaka industrifacken mest.

– Det är lika viktigt som tidigare att vi går först. Det här handlar inte om någon taktik utom ekonomiska realiteter. Märket avgörs av den internationellt konkurrensutsatta sektorn och det handlar om att industrin måste kunna bära kostnaderna för ett nytt avtal, säger Stefan Löfven.

Han jämför med 80-talet då olika branscher satt ribban för löneökningarna. Enligt honom ledde detta till kaos att industrins kostnader blev för höga.

Utrymme för reallöneökningar
Idag, torsdag, presenterade Facken inom industrin sin syn på den kommande avtalsrörelsen på en presskonferens. Deras främsta budskap vara att det finns utrymme för reallöneökningar om än inte så stora. Det är ett svar på att flera ledande företrädare för arbetsgivarorganisationer i våras slog fast att det inte blir några löneökningar alls.

– Det är en balansgång att hitta löneutrymmet som inte äventyrar industrins konkurrenskraft samtidigt som det ger reallöneökningar, sa Unionens ordförande Cecilia Fahlberg på presskonferensen.

Hon sa också att arbetsgivarna är helt fel ute när de pratar om en paus för löneökningarna. Det skulle tvärtom vara dåligt för svensk ekonomi. Det behövs en ökad efterfrågan för att ta sig ur krisen.

Långsiktighet
Ulf Bengtsson, ordförande för Sveriges Ingenjörer, sa att det är viktigt att se till att folk blir kvar i anställningar även i kristider och företagen måste arbeta mer långsiktigt och se till att utveckla personalens kompetens och att det behövs något slags samarbete med regeringen för att se till att folk kan gå ner i arbetstid och fortbilda sig.

Stefan Löfven tog upp att facken i höstas försökt förmå regeringen att genomföra åtgärder som skulle hålla kvar folk i anställning i krisföretag och utbilda dem. Regeringen sa nej och enligt Stefan Löfven skulle sådana åtgärder kunnat rädda 50.000 – 60.000 jobb.

Stefan Löfven slog också fast att krisavtalen, som öppnar för kortare arbetstid och sänkt lön, går ut sista mars nästa år och att det inte är aktuellt med någon förlängning.

 

Jämställdhet
Unionens Cecilia Fahlberg argumenterade för en korg av åtgärder för att stärka  jämställdheten. Där det bland annat kan ingå kompetensutveckling, lönekartläggning och en förändring av attityder. Stefan Löfven la till att det är helt i sin ordning att löneutrymmet är större för kvinnodominerade fack som Kommunal och Handels.

För Facken inom industrin är det också viktigt att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Bland de möjliga åtgärderna finns att utveckla banden mellan arbetslivet och skolor samt att jobba emot att så många unga har tillfälliga anställningar.
 
LO:s industriförbund befinner sig i två olika avtalssamordningar. Inom ramen för samarbetet mellan LO-förbunden har fler frågor förts fram och det är bland annat om rätten till heltid, motverka att anställningsskyddet urholkas av bemanningsföretag och att bekämpa försämringar av de befintliga kollektivavtalen.

Betydelsefulla krav
Stefan Löfven kan inte se att det finns några motsättningar mellan samordningarna. För honom är samtliga LO-krav betydelsefulla.

– Vi diskuterar samma områden. I avtalsrörelsen behöver vi dock inte föra fram exakt samma krav, säger Stefan Löfven.

I den förra avtalsrörelsen var motsättningarna stora mellan LO-förbunden om kravet på jämställdhetspott. Stefan Löfven konstaterar att alla fack är för ökad jämställdhet och han är övertygad om att facken kommer att hitta en teknisk lösning, som inte är jämställdhetspott, att ena sig kring.

FAKTA / Riktlinjer
Facken inom industrin har ännu inte bestämt sig för några konkreta avtalskrav. Det kommer samarbetsorganisationen göra i slutet av oktober. Nu lyfter dock industrifacken fram:
• Höjda reallöner
• Stärkt jämställdheten
• Förbättring av ungdomars ställning på arbetsmarknaden
• Förstärkt trygghet
• Bättre omställningsstöd med inkomstskydd och utbildningsmöjligheter
• Industrifacken är också intresserade av trepartslösningar mellan parterna och regeringen som syftar till att skapa system som ser till att folk får behålla sina anställningar och får utbildning i kristider