I december 2008 fick Arbetsförmedlingen veta att regeringen har avsatt knappt tre miljarder kronor till nya jobbcoacher under 2009, 2010 och 2011. I februari kom det formella uppdraget.

Arbetsförmedlingen har anställt 740 jobbcoacher. De började jobba i mars och april och ska hjälpa knappt 15.000 arbetslösa i år.

De privata jobbcoacherna ska kunna hjälpa ytterligare mellan 30.000 och 35.000 arbetslösa. De finns på plats sedan den 17 augusti. Då var alla avtal skrivna.

– Hur länge arbetslösa får vänta på jobbcoachning varierar väldigt mycket, men vi har kunnat erbjuda coachning i egen regi från dag ett sedan i våras, säger Jan-Olof Dahlgren, stabschef på arbetsförmedlingen.

Han tycker inte att Arbetsförmedlingen ger jobbcoachning dåligt rykte. När upphandlingen hade satt igång träffades Arbetsförmedlingen och TSL. Det ledde till att Arbetsförmedlingen gjorde en del ändringar i de offertförfrågningar som redan hade skickats ut.

I september ska Arbetsförmedlingen träffa trygghetsorganisationerna, däribland TSL, för att samordna insatserna.

– Vi ska se till att Arbetsförmedlingen inte erbjuder jobbcoachning till dem som får det enligt kollektivavtal. Vi ska erbjuda program som är anpassade till coachning och förlängd coachning där det finns behov av det, uppger Jan-Olof Dahlgren.

 

 

Läs också: artikeln "Upphandling av jobbcoachning drar ut på tiden" 2009-09-02