IF Metall har tagit fram en handlingsplan med anledning av domen för ett skyddsombud i Umeå. Till hösten kommer en gemensam plan för alla LO-förbund.
– Vi måste visa att det inte är okej att åtala skyddsombud, säger Stefan Wiberg, arbetsmiljöansvarig på IF Metall.

När skyddsombudet Leif Strandberg i Umeå åtalades för en arbetsplatsolycka, där han själv blivit skadad startade en proteststorm i den fackliga världen. Skyddsombud har inget straffrättsligt ansvar anser fackförbunden, men Umeå tingsrätt gjorde i juni en annan bedömning, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.

Även om Leif Strandberg friades, slog tingsrätten fast att inget i lagen hindrar att skyddsombud åtalas för arbetsmiljöbrott.

– Vi anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning, säger Stefan Wiberg, som ansvarar för arbetsmiljöfrågor på IF Metalls förbundskontor.

Många frågor
Han säger att domen väckt många frågor och oro hos skyddsombuden ute i landet. Förbundet har nu tagit fram en handlingsplan som visar hur facket ser på domen och vilka åtgärder de vidtar.

Förutom att informera om domen och väcka debatt ingår också utbildningssatsningar och stöd för skyddsombuden.

– Skyddsombuden ska inte vara oroliga utan jobba på som förut. Skulle de mot all förmodan drabbas av ett åtal ska de genast kontakta oss så ställer vi upp med all kompetens och hjälp vi kan, säger Stefan Wiberg.

Han säger att den största risken med domen är att skyddsombuden blir rädda och inte vågar utföra sitt arbete som de borde.

Mer i höst
Även de andra fackförbunden är kritiska mot domen, och arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för LO startar efter semestern. Tanken är att den ska vara klar under hösten.

– Det är bra med en gemensam plan, men vi ville inte vänta till dess. Vi tycker att skyddsombuden snabbt måste få besked om var vi står i frågan, säger Stefan Wiberg.

 

 

Läs också: Artikeln "Skyddsombud friad efter olycka" 2009-06-04

Läs också: Artikeln "Skyddsombud hotade av dom" 2006-06-04