Samtidigt som arbetslösheten i Europa når nya rekordnivåer överväger EU-kommissionen att öka utbudet av arbetskraft. Säsongsarbetare från länder utanför EU ska kunna stanna längre enligt ett förslag som EU arbetar med just nu.

 
Det är främst fruktodlarna i Sydeuropa som driver på.
 
De vill öka tillgången på billig arbetskraft genom att förlänga tidsgränsen för säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU.
 
Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till ett direktiv som ska reglera villkoren för de säsongsarbetarna. Det rör främst arbetare inom jordbruk, byggbranschen och turistsektorn.

Tremånadersgräns
I dag kan personer från länder utanför EU stanna i tre månader utan att de behöver ansöka om uppehållstillstånd (förutsatt att de uppfyller visumkraven).
 
I framtiden kan de få stanna upp till nio månader per kalenderår, enligt arbetsdokument från EU-kommissionen som LO-Tidningen tagit del av.
 
Men på EU-kommissionen är presstalesmannen Riccardo Mosca är förtegen.
 
– Det är för tidigt att kommentera detaljerna eftersom vi ännu inte offentliggjort något förslag. Det pågår diskussioner och allting kan förändras, säger han.
 
Planen var att presentera direktivet i juli, men nu tyder det mesta på att det i stället kommer att läggas fram i slutet av oktober.
 
Det innebär att förslaget som ökar utbudet på arbetskraft kommer samtidigt som arbetslöshetssiffrorna i Europa befaras nå nya rekordnivåer.
 
Oattraktiva jobb
EU-kommissionen vill i dag inte kommentera vilken effekt det nya direktivet kan ha på arbetsmarknaden.
 
Men tidigare har kommissionen hävdat att fler säsongsarbetare inte står i konflikt med en hög arbetslöshet i medlemsstaterna. Anledningen är att de utför arbeten som få bosatta i landet vill utföra. En annan förhoppning är att andelen svartarbete ska minska.
 
För Sverige kan EU-förslaget ställa till det. En ny lagstiftning infördes i december förra året som innebär att begreppet säsongsarbetare togs bort. I stället har de som kommer från länder utanför EU rätt att stanna så länge de har jobb.
 
Lättare flytta arbetskraft
Ett nytt EU-direktiv kan bli svårt att anpassa till den nuvarande svenska lagstiftningen.
 
EU-kommissionen jobbar även med ett förslag som ska göra det lättare för internationella koncerner att flytta arbetskraft till Europa från sina anläggningar utanför unionen. Det kommer troligen att presenteras samtidigt som förslaget till direktiv för säsongsarbetare. 
 
 
Fakta / Arbetslöshet
Arbetslösheten i EU fortsätter att stiga och i april var 8,6 procent av arbetskraften i unionen utan jobb. Spanien toppar arbetslöshetsligan med 18,1 procent. I euroländerna var genomsnittssiffran 9,2 procent. Nästa år spås arbetslösheten bli 11,5 procent.