Europeiska centralbanken ECB lämnade igår sin styrränta oförändrad på 1,0 procent, precis som analytikerna väntade sig. Men hur uppkommer egentligen dessa förväntningar? Ett för Sverige ovant spel kringgärdar hela beslutsproceduren hos ECB i Frankfurt.

 

Torsdagens besked om en oförändrad ECB-ränta var ingen överraskning.

Under torsdagens presskonferens var frågan i stället vad som händer vid nästa månads räntemöte. Är det faktum att inflationen i euroländerna nu närmar sig noll tillräckligt för att ECB nästa månad ska sänka sin ränta ytterligare?

Det är runt dessa förväntningar som det intrikata spelet mellan ECB-chefen Jean-Claude Trichet och journalisterna kommer in.

Kremlologi
Den aktade ekonomijournalisten Ralph Atkins på Financial Times berättar om turer som närmast påminner om gamla tiders bevakning av det slutna sovjetsystemet, den bevakning som gick under namnet ”kremlologi”, och som gick ut på att tyda subtila signaler: Vem stod bredvid vem när nationalsången spelades? Vem pratade Stalin extra mycket med på de suddiga tv-bilderna?

Ralph Atkins säger före pressmötet att Trichet en månad tidigare, när räntan även då lämnades oförändrad, påpekat att räntenivån var ”appropriate”, det vill säga välvald, lämplig. Att Trichet använt just detta ord var viktigt: Det betydde att räntan låg bra där den låg.

– Om han hade utelämnat ordet ”appropriate” så skulle det tytt på att räntan skulle sänkas i dag. Därför måste vi lyssna på vad han använder för ord nu så vi får en hint om ifall ECB:s styrelse tänker ändra räntan om en månad. Och om han använder något annat uttryck än ”appropriate” gäller det att kunna tolka orden rätt.

Under Trichets inledande genomgång far inget ”appropriate” över hans läppar. Riskerna är ”väl balanserade”, utvecklingen är ”överskådlig”, men inget ”appropriate”.

Spänningen stiger
En halvtimme in på pressmötet får Ralph Atkins ordet. Han är den ende bland de omkring 100 närvarande journalisterna som Jean-Claude Trichet nämner vid namn.

Ralph Atkins ber Trichet utveckla sin syn på räntans framtid.

Alla tystnar, spänningen stiger, och Trichet säger ordet, två gånger nästan i en följd, jodå, räntan ligger ”approriate” där den ligger.

Alla andas ut. Räntan har lämnats oförändrad denna gång, och Trichets ordval visar att någon ändring inte är aktuell nästa månad heller.

Som för att riktigt pränta in detta budskap i de närvarade journalisterna upprepar Trichet ordet ”appropriate” flera gånger till, många gånger, och alla vet nu vad som gäller.

Transparent Ingves

Ett liknande spel är omöjligt i Sverige. Här på ECB:s huvudkontor i Frankfurt betonar varje aktör eller analytiker man möter den svenska Riksbankens öppenhet och transparens, men inte nödvändigtvis med någon avund i tonen.

Faktum kvarstår att den svenska Riksbanken till skillnad från ECB lämnar ut alla sina protokoll till offentligheten. Numera lämnar de också ut prognoser över den kommande räntebanan, alltså funderingar över hur de själva tror att de själva kommer att ändra räntan.

Någon kremnologi behövs alltså inte för att tyda den väsensskilda svenska Riksbankchefen Stefan Ingves ord.