Samtidigt som fackmedlemmar drabbats av omfattande varsel, förkortad arbetstid och sänkt inkomst har LO-ledningen varit upptagen med att förklara agerandet i olika affärer.

 

LO-Tidningen har pratat med fyra forskare, och deras slutsats är att detta har försvagat facket.
– Det är ett allvarligt avbräck för LO och för Wanja Lundby-Wedin som ledare. En del fackliga företrädare känner sig svikna och har därför inte engagerat sig så mycket i det lokala fackliga arbetet som annars, säger Li Bennich-Björkman, professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet.

Jenny Madestam är forskare i statsvetenskap på Stockholms universitet och hon har bland annat tittat på politiskt ledarskap. Hon säger att en ledare i arbetarrörelsen förväntas ägna sig åt sin organisation och medlemmarna.

Och efter de olika affärerna undergrävs Wanja Lundby-Wedins ställning så att hennes handlingsutrymme minskar. Den egna organisationen kommer att vakta mer på henne.

Gör LO svagare i opinionsbildningen
Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitet i Sundsvall, hävdar att affärerna drar uppmärksamhet från annat som EU-valet och arbetsmarknadsfrågorna. LO har blivit svagare i opinionsbildningen.

Han säger att det inte går att – som LO-styrelsen – besluta att sätta punkt för det hela. Det är inte möjligt att sluta leden med ett dekret uppifrån. LO-ledningen borde ha större respekt för den allmänna opinionen, tycker han.

En genomgripande diskussion bland medlemmarna är det enda som kan få affärerna att komma till ett slut. Så länge det inte är gjort kommer det att finnas en varböld som kan orsaka problem igen och då kommer toleransen att vara lägre, enligt professor Lars Nord.

”Det handlar om fartblindhet”
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, betonar också att affärerna tagit tid och kraft – så att LO och Wanja Lundby-Wedin haft mindre utrymme att driva politik och företräda medlemmarna.
– Det handlar om fartblindhet. Wanja Lundby-Wedin lever på toppen och där är livet så hektiskt att hon tappat känslan för verkligheten, hävdar han.

Men Ulf Bjereld tror inte att affärerna kommer påverka nästa års avtalsrörelse.
– Det kan dock finnas ett problem med legitimitet. Glappet mellan LO-ordförandens lön och medlemmarnas lön gör att det kan bli svårt för henne att motivera låga löneökningar, säger Ulf Bjereld.

Li Bennich-Björkman, på Uppsala universitet, kan tänka sig att det på sikt blir en positiv effekt för fackföreningsrörelsen av vårens affärer:

AMF-historien skapar uppmärksamhet kring bonus- och pensionsavtal. Resultatet kan bli en uppstramning.