Hela AMF:s styrelse ska i fortsättningen besluta om lön och pension för bolagets ledning. Den tidigare ordningen, där ett liten kommitté beslutar om vd:s förmåner, avskaffas omedelbart.

Det bestämde AMF:s bolagsstämma i dag, torsdag.

Den förre vd:n Christer Elmehagens pensionsförmåner utformades av en ersättningskommitté på tre personer, med styrelseordföranden Göran Tunhammar som ordförande och de båda ledamöterna Erland Olauson, LO, och Lennart Nilsson, Svenskt Näringsliv. Hur väl resten av AMF:s styrelse sedan informerades om förmånerna är omdiskuterat.

Normal ordning
Nu återgår alltså AMF till den mer normala ordningen att ersättningar till vd och andra ledande personer beslutas av hela styrelsen, efter att först ha behandlats i ett ersättningsutskott. På LO-Tidningens frågor om skälen för detta svarar LO:s representant på bolagsstämman, kansli- och ekonomichefen Kjell Ahlberg:

– Därför att den tidigare ordningen inte var bra.

Kan den tidigare ordningen ha bidragit till att AMF:s styrelse inte förstod hur generös Christer Elmehagens pension blev?

– Det är en spekulation. Allt är möjligt.

Som väntat beviljade stämman inte Christer Elmehagen ansvarsfrihet. AMF kräver att han ska ge tillbaka en del av de pensionspremier som bolaget har betalat till honom. Att ge honom ansvarsfrihet hade varit att backa från de kraven.

Bolagsstämman beviljade däremot samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet. I ett pressmeddelande betonar LO och Svenskt Näringsliv att stämman bara ska ta ställning till ansvarsfrihet för 2008. De omtvistade ersättningarna till Christer Elmehagen beslutades för flera år sedan, och tidigare bolagsstämmor har redan beviljat styrelse och vd ansvarsfrihet för de åren. -Rent formellt hade stämman bara att ta ställning till ansvarsfrihet för 2008, säger Kjell Ahlberg.

Stämman fastställde också AMF:s årsrerdovisning för 2008. I en not i årsredovisningen beskrivs Christer Elmehagens pensionsförmåner på ett sätt som ger det felaktiga intrycket att pensionen enligt hans ursprungliga pensionsavtal inte var slutbetald när han fyllde 60 år, och att ytterligare inbetalningar krävdes då han arbetade vidare ett par år efter 60. Kjell Ahlberg hänvisar dock till att AMF:s revisorer har godkänt årsredovisningen och funnit den korrekt.

Högre arvode till ordföranden
Inför bolagsstämman hade Göran Tunhammar meddelat att han inte står till förfogande för omval. Stämman valde advokaten Bertil Villard till ny styrelseordförande. Övriga ledamöter i styrelsen blev för LO:s del Per Bardh, Ellen Nygren, Ylva Thörn, Lena Westerlund och Hans-Olof Nilsson. Wanja Lundby-Wedin och Göran Larsson lämnar styrelsen.

Svenskt Näringslivs ledamöter i styrelsen blir Urban Bäckström, Göran Gezelius, Hans Gidhagen, Charlotte Bohman och Håkan Bryngelsson.

Arvodet till styrelseordföranden höjdes från 250.000 till 300.000 kronor om året. Övriga ledamöter får nöja sig med ett oförändrat arvode på 80.000 kronor.