Det är närmast självklart att förre vd:n Christer Elmehagen inte beviljas ansvarsfrihet på AMF:s bolagsstämma i morgon, torsdag.

Det anser advokaten Axel Calissendorff, som har utsetts att bevaka spararnas intressen i fråga om Christer Elmehagens och förre vice vd Ingvar Skebergs pensionsförmåner.

Axel Calissendorff är kallad till bolagsstämman, som börjar klockan nio på torsdag morgon, och han utgår från att ägarrepresentanterna från LO och Svenskt Näringsliv kommer att lyssna på honom.

– Om bolagsstämman skulle ge Elmehagen ansvarsfrihet kan man direkt lägga ner viktiga delar av de krav som AMF har rest mot den förre vd:n, säger Axel Calissendorff.

– Att bevilja ansvarsfrihet skulle förta en del av möjligheterna att kräva skadestånd för att Elmehagen flyttade sitt pensionskapital innan AMF gjorde ett återtag, alltså skrev ner pensionsspararnas kapital.

 

Christer Elmehagen säger själv till TT att han skulle bli "oerhört förvånad" om han beviljades ansvarsfrihet.

Särskilt ansvar
Svenska Dagbladet skriver i dag att Christer Elmehagen inte kommer att beviljas ansvarsfrihet. Tidningen citerar också den kände konkursförvaltaren Rolf Åbjörnsson, som anser att ägarna inte bör bevilja styrelseordföranden Göran Tunhammar ansvarsfrihet. Samma åsikt har publicisten Arne Ruth, som har lett Skandia Liv-kundernas krav på ersättning från Skandia.

Göran Tunhammar hade ett särskilt ansvar för Elmehagens generösa pensionsvillkor, eftersom han var ordförande i den ersättningskommitté som beslutade om vd:s lön och pension. Axel Calissendorff vill inte kommentera huruvida Göran Tunhammar bör beviljas ansvarsfrihet. Det vill inte heller LO-ledamöter i AMF:s styrele.

Ny ordförande
Göran Tunhammar står inte till förfogande för omval. LO och Svenskt Näringsliv har enats om att vid stämman utse advokaten Bertil Villard till ny ordförande. Det blir första gången som styrelseordföranden inte kommer från någon av AMF:s ägare.

Bertill Villard är delägare i advokatfirman Vinge och har tidigare varit bolagsjurist i flera stora företag. Han är redan styrelseordförande i statliga Lernia och styrelseledamot i en handfulll andra företag. Han har dessutom suttit i styrelsen för SEB Tryggliv, vars verksamhet liknar AMF:s.