Foto: SEBASTIAN STUMPF
 

KONSTNOTIS. Vad är egentligen tillåtet att göra i stadsrummet? Hur ser de uttalade och outtalade reglerna ut?

 

Sebastian Stumpf (född 1980) synliggör med sina lågmälda gatuaktioner eller om man vill performance några av de gränserna i sina videoinstallationer.

 

Vad som är socialt acceptabelt hamnar i fokus när han i ”Bäume” klättar upp i en rad för honom alldeles för små träd.

 

Hinner precis

Viljan att utforska platser som han inte har tillträde till är än mer påtaglig i ”Tiefgaragen”.

 

I den springer han fram mot en rad olika automatisk garagedörrar som alla är på väg ned. Varje gång hinner han dock med minsta möjliga marginal ta sig in under portarna innan de stängs helt.

Mer än en kuliss

Samtidigt som Sebastian Stumpf får mig att se saker i stadsbilden på ett nytt sätt, som att de automatiska garagedörrarna är tysta gränsvakter, gör han arkitekturen till en aktiv medaktör.

 

För i hans konstverk är stadsrummet alltid mer än en oskyldig kuliss.
 

Konstnär: Sebastian Stumpf.
Utställning: Gravity pulls everything II.
Plats: Goethe-Institut, Stockholm.
Pågår t o m: 29 maj.

 

Thomas Stumpf framträder på Goethe-institutet i Stockholm den 19 maj klockan 18.30.

 

Thomas Olsson

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn