I förhandlingar och i en konflikt är det viktigt att kunna hålla farten uppe. Prövning av god sed kan hindra fackets möjligheter att nå resultat, tror Dennis Bäckman i Figeholm.

Han, som är ordförande i ortens Pappersavdelning, känner sig inte lugnad av att LO:s förhandlare i huvudavtalsförhandlingarna säger att LO:s och PTK:s förslag till nytt huvudavtal inte skulle ha ställt några hinder i vägen för pappersarbetarnas kamp för att behålla sitt avtal hösten 2005.

– Först när vi varslat om strejk och flera fackförbund ville gå ut i sympatiåtgärder kunde vi börja förhandla på allvar. Det behövdes en chockeffekt, säger Dennis Bäckman.

En dags marginal
Bakgrunden är att ABB i Figeholm ville att pappersarbetarna skulle byta avtal till teknikavtalet. Pappersarbetarna motsatte sig detta – och dagen innan konfliktåtgärderna skulle ha brutit ut fick pappersavdelningen igenom sin vilja.

Dennis Bäckman anser fackens förslag till nytt huvudavtal skulle ha gjort det omöjligt för pappersarbetarna att vinna striden om avtalet på bruket i Figeholm.

God sed
LO:s förhandlare Erland Olauson har i LO-Tidningen svarat att det inte finns några nya regler i förslaget som skulle ha lagt hinder i vägen för fackets avtalsstrid. Möjligen, men inte särskilt sannolikt, skulle varslen kunnat ha mötts av en invändning om att de var ett brott mot god sed.

Dennis Bäckman säger att flera fackförbund och teknikarbetsgivarna försökte få de opartiska ordförandena i industriavtalet att medla. Om det hade skett så är risken stor att konflikten runnit ut i sanden, tror han. Både strejken och sympatiåtgärderna hade fördröjts och kampen hade förlorat kraft.

– Jag blir orolig och betänksam när LO vill att en huvudavtalsnämnd ska bestämma vad som är god sed. Faran är stor att förhandlingar och konflikter bromsas och förlorar kraft. Risken finns att stora fack kör över de mindre. Det är så sällan vi strejkar. Om det blir ännu krångligare är det förödande, säger Dennis Bäckman.

Fortsatt upprop
Han står fast vid sin kritik av fackens förslag till nytt huvudavtal. Han har startat ett upprop mot förslaget, och det börjar så smått ta fart. Senast anslöt sig IF Metalls ordförande i Oskarshamn, Lis Erixon, till uppropet. I nästa vecka lanseras en riksomfattande kampanj.

Läs också: artikeln "Figeholm hade visst kunnat vinnas med det nya huvudavtalet" 2009-02-26
Läs också: artikeln ”Kampanj ska stoppa förslaget till nytt huvudavtal” 2009-02-25