Många medlemmar och fackligt aktiva har deltagit i omprövningen av socialdemokratisk jobbpolitik. En flora av förslag har kommit in. I svaren finns också kritik som kräver självrannsakan. Arbetslivets ständigt ökade krav på lönsamhet med slimmade arbetsplatser som följd har krävt sitt pris. Vi har inte prioriterat visionen om det goda arbetslivet.

De som inte har presterat på topp har slagits ut, vissa har valts bort för att de har ett funktionshinder och andra har inte ens fått chansen att delta.

Vi får inte nöja oss med att bara skapa fler jobb. Vi måste också se till att skapa bättre jobb än de som försvinner. Sverige behöver en nationell arbetslivsstrategi som gör att många fler kan bidra under ett långt arbetsliv.

Merparten av medlemmarna vill se en företagshälsovård där de förebyggande insatserna och den arbetsinriktade rehabiliteringen är i fokus.

En uppfattning är att arbetsmarknadens parter bör få ett större ansvar för den framtida företagshälsovården, som utformas med inriktning på problemlösning på arbetsplatsen i bred bemärkelse.

Svenska löner ska gälla för allt arbete som utförs i Sverige

Att Lavaldomen skapat mycket oro på arbetsmarknaden märks i svaren där det slås fast att svenska löner ska gälla för allt arbete som utförs i Sverige. De svenska facken ska ha rätt att kräva kollektivavtal också av utländska arbetsgivare som verkar här. Kommuner och offentliga arbetsgivare ska gå före.

Schysta villkor i linje med kollektivavtal ska krävas vid offentlig upphandling. Privatiseringsvågen har satt meddelandefriheten ur spel. För att anställda ska kunna slå larm när något inte står rätt till ska meddelandefriheten stärkas.

Det är ett underbetyg till oss själva att så många kvinnor som jobbar i välfärdssektorn har otrygga jobb, mer deltider och oftare drabbas av ohälsa. Merparten av dem som tagit upp problemet framhåller att kollektivavtal är den bästa metoden för att skapa fler heltider men att politiken har ett stort ansvar.

Offentliga arbetsgivare, särskilt socialdemokratiska, ska föregå med gott exempel. Nu är det upp till bevis. Nu krävs många konkreta exempel på kommuner och landsting som löser heltidsfrågan – i annat fall är vi inte främmande att gå kravet på lagstiftning till mötes. Visstidsanställda ska ges en starkare företrädesrätt till fasta jobb.

Mer resurser till Arbetsmiljöverket

Den borgerliga regeringens försämringar av arbetsmiljön och nedläggningen av arbetslivsforskningen upprör. Här ställs krav på mer resurser till Arbetsmiljöverket så att de kan motverka farliga och hälsovådliga arbetsmiljöer. Utbildningen och stödet till skyddsombud måste uppgraderas.

När förhållandena på arbetsmarknaden ändras i den snabba takt som sker idag är behovet av arbetslivsforskning särskilt stort. Arbetslivsforskningen ska ha en praktisk tillämpning och ske i större samverkan med arbetsmarknadens parter.

En fråga som engagerar är utbildning i arbetslivet. Majoriteten av dem som svarat menar att kompetensutveckling inte får reduceras till en privatekonomisk fråga.

Individuella kompetenskonton avfärdas medan idén om en kompetensförsäkring vinner gillande. Män och kvinnor med låg utbildning och låga löner har små chanser att spara ihop till sin egen utbildning. Fördelen med en försäkring är att alla bidrar och att alla kan få del av insatserna när de behöver utbildning. Vi ger nu en utredare i uppdrag att ta fram förslag till partikongressen i höst.

Skapande arbetsliv en omistlig del av en starkare arbetslinje

Ett skapande arbetsliv är grunden för att fler ska kunna bidra med mer – och är en omistlig del av en starkare arbetslinje. Det är nu en angelägen uppgift för oss i rådslagsgruppen att sortera, prioritera och utveckla de förslag som inkommit.

Vi måste kunna erbjuda kraftfulla verktyg för människors utveckling – för att byta arbetsuppgifter eller yrke. De som jobbar måste ha möjlighet att utveckla sitt kunnande för att långsiktigt kunna behålla jobbet, för att byta jobb – för att helt enkelt vara aktiva under ett långt arbetsliv.

Sven-Erik Österberg
Luciano Astudillo
Ordförande för Socialdemokraternas jobbrådslag

Skicka ett e-postbrev till debattredaktören