Att varslen ökat den senaste tiden och att konjunkturen är på väg att försämras syns ännu inte i statistiken över utbetalningar från a-kassan.

Antalet personer som fått utbetalningar från a-kassan fortsätter att minska i stadig takt, enligt statistik från a-kassornas tillsynsmyndighet.

Förra månaden fick knappt 110.000 personer a-kassa. Det är 14.000 färre än månaden innan och en minskning med 36 procent i jämförelse med samma månad året innan. I jämförelse med augusti 2006 är minskningen hela 57 procent.

Det är inte bara färre personer som är arbetslösa och får a-kassa. Antalet dagar de får ersättning minskar också kraftigt.

Under augusti i år fick de arbetslösa sammanlagt ersättning för 1, 6 miljoner dagar, vilket är 43 procent färre än året innan och 64 procent färre än 2006. Det innebär att de arbetslösa i genomsnitt fick ersättning för 17,8 dagar i augusti för två år sedan och för 15 dagar i år.

Sammanlagt betalades det ut 920 miljoner i a-kasseersättning under augusti i år och även det är en minskning i jämförelse med tidigare år.