Det blir allt tuffare tider för tillverkningsföretag. Nu kommer neddragningarna av både av produktion och personal, enligt arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens konjunkturbarometer för det tredje kvartalet.  

Före sommaren var det bara bilindustrin som vänt kraftigt nedåt, men nu dalar orderingången i nästan alla branscher.

Mer än vartannat företag rapporterar att de har minskad orderingång både på hemmamarknaden och gällande export i jämförelse med kvartalet innan. Före sommaren gällde det en tredjedel av exportföretagen och en femtedel av företagen som levererar till hemmamarknaden.

– Jämfört med tidigare kan vi nu räkna med ett större genomslag på produktion och anställda under hösten, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till rapporten.