Arbetsmarknaden ser stabil ut. Sysselsättningsnivån är den högsta sedan 1970 och det är de fasta anställningarna som ökar. Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, beskriver läget just nu.

– På sikt räknar vi förstås med en avmattning på arbetsmarknaden, det säger alla konjunkturbedömare. Regeringens bedömning kommer i den budget vi lägger snart.

Konjunkturen på topp
Att utanförskapet på arbetsmarknaden ökat det senaste året erkänner Eva Uddén Sonnegård, men hävdar att det beror på att jämförelsen görs med ett toppår.

– Konjunkturen stod på topp 2007. Jämför vi två år tillbaka i tiden minskar utanförskapet på alla komponenter och totalt sett med 173.000.

Kommer det försämrade arbetsmarknadsläget att bromsa upp minskningen av utanförskapet?

– Snarare går det åt andra hållet eftersom vi har genomfört så många reformer. Den 1 juli kom våra reformer av sjukförsäkringen och de satsningar som vi gör på att förtidspensionärer ska komma tillbaka till arbete.

Så utanförskapet kommer att fortsätta att minska?

– Ja. Sjukfrånvaron har minskat med 60 000. Om det varit ett konjunkturfenomen skulle den siffran ha ökat i stället. Och minskningen av arbetslösheten är naturligtvis delvis en effekt av konjunkturen. Men vi har också en strukturell effekt som innebär att man snabbare söker sig tillbaka till arbetsmarknaden.

LO:s chefekonom Lena Westerlund är i grunden kritisk till begreppet utanförskap.

– Arbetslöshet är arbetslöshet och ska benämnas så.

Hon pekar på att hälften av de arbetslösa kommer från tillfälliga anställningar. De går mellan olika projektanställningar i väntan på ett fast jobb.

– De här människorna är inte i något utanförskap utan i allra högsta grad aktiva på arbetsmarknaden. Att klumpa ihop alla arbetslösa och kalla det utanförskap det ger en skev verklighetsbild.

Orolig
Det vore bättre att titta på arbetskraftsutbudet, tycker Lena Westerlund. Men någon särskild effekt på arbetskraftsutbudet av regeringens olika reformer tycker hon sig inte se.

– Utvecklingen 2007 och 2008 har följt det mönster man kan förvänta sig av konjunkturen.

– Jag ser med stor oro på att arbetslösheten kommer att öka framöver och att regeringen inte har en arbetsmarknadspolitik som möter den situationen.

Peeter-Jaan Kask
Skicka ett e-postbrev till redaktionen