Migrationsverket har en tuffare praxis som gör att färre får stanna, kommenterar Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg uppgifter från tidningen Riksdag och Departement.

Tidningen har låtit migrationsverkets statistikavdelning göra en analys av de asylärenden som i första instans har fått ett ja på ansökan om att stanna i Sverige.

Möjligheten för flyktingar att få stanna i Sverige har minskat. Förra året fick hälften av alla sökande asyl. I år har siffran halverats.

Tuffare bedömning
Somalier och irakier har fått positivt besked i ungefär hälften så stor omfattning som i fjol.

Antalet Afghaner som fått stanna har minskat med 4 procentenheter och kategorin övriga med 9 procentenheter.

Avgörande är definitionen på väpnad inre konflikt och där har ett antal domar förra året slagit fast att Irak och Somalia faller utanför den bedömningen.

Domar har påverkat
– Det låter som en inskränkning har skett. Man kan hävda att säkerhetssituationen förändrats till det bättre i Irak. Men i Somalia är situationen värre än någonsin, säger Bengt Westerberg till tidningen.

Chefen för asylprövningsenheten på Migrationsverket Eugene Palmér säger att domarna har haft betydelse men vill inte hålla med om att tolkningen av begreppet blivit snävare. Skiftningar förekommer över tid, anser hon.