Tänderna är en del av kroppen och ska inte ligga i ett glas på bordet, konstaterade Gullvi Strååt från Kommunal när kongressen i dag fattade beslut om tandvården. Hon fick stort stöd av flera talare från olika förbund.

Anledningen till debatten var att LO-styrelsen inte velat bifalla ett antal motioner som krävt att tandvården ska räknas in i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Styrelsen ville hellre verka för rejäla ekonomiska satsningar på tandvårdsförsäkringen med högkostnadsskydd för alla vuxna och tandvårdsstöd för regelbundna undersökningar, men det tyckte inte kongressen var tillräckligt.

Beslutet redan fattat
Sten-Erik Johansson från Fastighets påminde kongressen om att LO redan fattat beslutet att jämställa tandvården med sjukvården under två kongresser, 2000 och 2004, och han ansåg det skamligt att backa från det tidigare kravet.

Detta eftersom många lågavlönade och arbetslösa inte har råd med tandvård.

– Vi ska stå kvar vid besluten från 2000 och 2004. Där med basta! sa han och fick rungande applåder.

Ville ha kompromiss
Annika de Klonia från Handels ville också behålla beslutet från tidigare kongresser, men hon instämde ändå i styrelsens åsikt att det kan vara svårt att driva ett sådant krav med tanke på kostnaderna som det skulle innebära.

Därför yrkade hon bifall för en kompromiss: LO ska på sikt arbeta för att tandhälsan ingår i högkostnadsskyddet.

Det kunde även styrelsen ställa upp på, och efter omröstning blev det kongressens beslut.