Det blev ingen strid om jämställdhetspotter på LO-kongressen i dag. Frågan får avgöras senare.

Debatten var lång när lönebildningen debatterades på LO-kongressen, men de väntade striderna lyste med sin frånvaro. Kommunal hade i en motion krävt att Jämställdhetspotter skulle finnas med i nästa avtalsrörelse.

– Vi kan konstatera att utfallet i den genomföra avtalsrörelsen blev mycket lyckat tack vare jämställdhetspotterna och vi vet också att en avtalsrörelse inte räcker för att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män, sa Håkan Pettersson, Kommunals avtalssekreterare.

Han tyckte ändå, liksom LO-styrelsen, att motionen bara skulle anses besvarad och att tekniken för jämställda löner inte ska beslutas av kongressen.

Hotade med avhopp
IF Metall, som tidigare hotat med att hoppa av LO-samordningen om inte potterna togs bort vilket LO-Tidningen tidigare berättat om, höll en låg profil.  Förbundet bedyrade att även de var för en stark samordning och jämställdhetssatsningar.

– Låt en sak vara fullständigt klar. Vi ska ha en gemensam diskussion om lönebildningen och den diskussionen ska bygga på det som utrycks i LO-riktlinjerna – vi ska verka för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, sa IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

Yrkade för bifall
Flera förbund, så som Pappers, Seko och Handels gav sitt fulla stöd till jämställdhetspotterna. Men de flesta tyckte som Kommunal, att beslutet inte skulle tas av kongressen. Gunnar Ericson från Byggnads yrkade dock på att motionen om jämställdhetspotter skulle bifallas. 

– Det här handlar om möjligheten att förändra lönerelationer mellan olika yrken och olika förbund. Från Byggnads sida har vi ställt upp på jämställdhetspotter tidigare och kan göra det igen, sa han.

Kongressen gick dock på styrelsens och de övriga talarnas linje och ansåg motionerna besvarad. Diskussionerna om jämställdhetspotter och lönestrategier fortsätter därmed i LO-förbundens avtalsråd.