I ett första steg ska a-kassan förbättras så att den ger 80 procents ersättning till de allra flesta löntagare, men det långsiktiga målet för LO är 90 procents ersättning. LO-kongressen enades kring den kompromissen i dag, måndag.

– Jag är nöjd med att jag har kunnat påverka, säger Dan Gabrielsson, kyrkogårdsarbetaren från Falköping som under måndag förmiddag fick LO-kongressen med sig på att LO ska arbeta för 90 procents ersättning till de arbetslösa (medan LO:s styrelse förordade 80 procent), och på att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen ska slopas.

Talade till hjärtat
Dan Gabrielsson hade inte förankrat sin uppfattning i förväg bland andra kongressombud, utan gick helt enkelt upp i talarstolen och talade till ombudens hjärtan:

”Vi ska tro gott om människor”, sa han och lyckades vinna ett kompakt stöd för en motion från Handels och Hotell- och restaurangfacket om slopade karensdagar i a-kassan och 90 procents ersättning under hela ersättningstiden.

Flera ledande LO-företrädare med LO:s chefsekonom Dan Andersson i spetsen reagerade starkt på det oväntade beslutet och manade ombuden att tänka sig för.

Ordföranden agerade
Kongressens presidium, med Karl-Petter Torwaldsson i spetsen, påpekade att den bifallna motionen gick stick i stäv med de riktlinjer om a-kassan som kongressen också hade godkänt. Sedan LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin ingripit lyftes frågan om 80 eller 90 procents ersättning ut och hänvisades till kongressens redaktionskommitté, där hon själv är ordförande.

Kort efter den manövern sa Dan Gabrielsson till LO-Tidningen:

– För mig är det glasklart att när ombuden sagt ett rungande ja till motionen om 90 procents ersättning, så får kongressen backa och ändra riktlinjerna där det talas om 80 procent.

Nöjd ändå
När en kompromiss var klar kände sig Dan Gabrielsson ändå nöjd.

LO:s linje, som en enhällig kongress ställde sig bakom, blev att taket i försäkringen måste höjas och löneindexeras. I ett första steg ska de allra flesta löntagare på så sätt få 80 procent av den tidigare inkomsten om de blir arbetslösa. Men det långsiktiga målet är 90 procent.

Allmän finansiering
LO ska också arbeta för att arbetslöshetsförsäkringen till 90 procent finansieras ”gemensamt”, det vill säga med allmänna medel och inte medlemmarnas egenavgifter.

På längre sikt vill LO utforma en ny arbetslöshetsförsäkring i en gemensam arbetsgrupp med socialdemokraterna.

– Jag har kunnat påverka. Det känns skönt, sa Dan Gabrielsson efteråt. Och att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen ska slopas står det ingenting om i kompromisstexten, så på den punkten måste den bifallna motionen gälla.