LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin föredrog avsnittet om de internationella frågorna under den heta söndagseftermiddagen. Hon föreslog att hela debatten om vilka verktyg LO ska använda för att stärka den svenska modellen sker samtidigt.

Martin Viredius från Transport undrade då förvirrat om flyttningen också gäller frågan om att skjuta fram ratificeringen av EU-fördraget.

Han blev till slut nöjd efter det att Wanja Lundby-Wedin sannolikt försäkrat honom om att frågan inte ska dribblas bort.

Förslaget att skjuta fram av ratificeringen som Byggnads kommer att behandlas i morgon, måndag, under avsnittet om arbetsliv och produktivitet.

Ändrade riktlinjer
LO:s styrelse föreslog flera ändringar i riktlinjerna för det internationella arbetet. Mer arbete ska läggas ner på att få till stånd globala företagsavtal mellan de globala fackliga federationerna och multinationella företag.

LO:s styrelse föreslog att dessa ramavtal, som främst innehåller FN-organet ILO:s kärnkonventioner, också ska gälla företagens underleverantörer. Det sa kongressen ja till.

LO ska bättre följa upp och kontrollera att företagen lever upp till ILO:s och OECD:s regelverk.

Ingen folkomröstning
Många hade förväntat sig debatter om huruvida LO ska arbeta för en folkomröstning om EU:s nya fördrag. Men motionen om en folkomröstning avslogs av LO:s styrelse och det blev också kongressens mening. Inte någon var uppe i talarstolen och försvarade kravet på folkomröstning.