En fackförening som knyter ihop arbetare på båda sidor Atlanten är på väg att bildas. Brittiska Unite och nordamerikanska United Steelworkers planerar att slå ihop sina organisationer.

Förhandlingar har pågått sedan förra året, och ett ramavtal för sammanslagningen ska ha nåtts i förra veckan. Det nya gränsöverskridande facket är tänkt att presenteras senare i sommar vid United Steelworkers kongress.

Två miljoner medlemmar
Unite är Storbritanniens största fackförening med över två miljoner medlemmar och dess blivande kompanjon samlar omkring 850.000 arbetare i USA, Kanada och Karibien.

Den tilltänkta organisationen skiljer sig från de allianser och samarbetsavtal som redan i dag finns mellan fackföreningar på båda sidor av Atlanten.

Brittiska Unite och amerikanska United Steelworkers kommer till en början att ha kvar sina nationella organisationer, men ska underställas en gemensam paraplyorganisation.

Hoppas på global organisering
Förhoppningen hos bildarna är att fackföreningar i andra länder ska ansluta sig till den nya organisationen.

– Vi anser att vi behöver en global fackförening för att effektivt kunna förhandla och stå jämbördiga med de många globala företag som våra medlemmar jobbar för, säger Derek Simpson, generalsekreterare för brittiska Unite till American Public Media.