Junilistans valberedning föreslår att Sören Wibe, tidigare tung socialdemokrat, blir ny ordförande. Samtidigt rekommenderar valberedningen att han delar ledarskapet med Annika Eriksson, som är styrelseledamot.

Sören Wibe är professor vid Skogshögskolan i Umeå. Han har under lång tid profilerat sig som en kritiker av EU. Tills för endast kort tid sedan var han aktiv socialdemokrat. Han har varit ledamot av riksdagen och av EU-parlamentet.

EU-kritisk röst
Junilistan bildades inför valet till Europaparlamentet i juni 2004 och beskriver sig själv som motståndare till en ökad överstatlighet och centralisering inom EU. Partiet sitter i Europaparlamentet, men hamnade långt ifrån en riksdagsplats i senaste svenska valet.

– Det är viktigt med en tydlig EU-kritisk röst. Speciellt nu när EU:s domstol med Lavaldomen överprövar något så fundamentalt som den svenska strejkrätten. Jag ser fram emot att arbeta med listan, säger Sören Wibe.

Nyligen aviserade han att han beslutat att gå ur socialdemokratiska partiet på grund av att han inte delar partiets inställning till EU. Han har bland annat kritiserat socialdemokraterna för att partiet inte kräver en folkomröstning om nya EU-fördraget.

Fortfarande (s)
Han betonar att han fortfarande är socialdemokrat men inte längre medlem i partiet. Junilistan är tvärpolitisk med endast aktivt motstånd mot ökad EU-makt på programmet. Junilistan kommer inte att delta i nästa riksdagsval, om Sören Wibe får bestämma.

– Junilistan och inte heller jag kräver utträde ur EU, eftersom det ligger utanför möjligheternas ram under överskådlig tid.

Hur vill du profilera Junilistan?

– Jag vill behålla den tvärpolitiska inriktningen. Alla som delar vår oro för EU:s utveckling alltifrån socialdemokrater till moderater ska kunna rösta på Junilistan i nästa års val till Europaparlamentet, säger Sören Wibe till LO-Tidningen.

För bara kort tid sedan gick han ur socialdemokratiska partiet på grund av att han inte delar inställningen till EU. Han har bland annat kritiserat partiet för att det inte kräver en folkomröstning om nya EU-fördraget.

Läs också: artikeln"Svårast vara kritisk (s) mot EU", 16/4 2008