/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/b_hubers_2008.jpg
För att möta globliseringens avarter måste facken mobilisera, sa tyska IG Metalls ordförnade då han besökte svenska IF Metalls kongress. Foto: Bertil Ericsson/Scanpix.

Om facken är svaga i sina egna länder blir de också svaga internationellt, anser Berthold Huber, tyska IG Metalls ordförande. Hans förbund har förlorat hundratusentals medlemmar, men växte förra året för första gången på 15 år.

– Inflytande över det globaliserade kapitalet handlar om att ha människor med sig och att satsa på rekrytering av unga arbetstagare, säger Berthold Huber.

Han är ordförande för ett av världens starkaste fack, tyska IG Metall med cirka 2,2 miljoner medlemmar. I november förra året blev han ordförande, men var tidigare dess vice under flera år.

– Vi fortsätter att fokusera på rekrytering. Kampen mot avarterna i globaliseringen kan bli framgångsrik bara om facken nationellt är starka, säger Berthold Huber.

Sjunkande medlemstal
LO-Tidningen träffar honom i Stockholm där svenska IF Metall, inför sin egen kongress, ordnat en internationell konferens med temat Anständiga villkor för alla – en rättvis globalisering.

Under flera decennier har många ord uttalats om facklig solidaritet och om globaliseringens positiva och negativa sidor.

Nya samarbetsavtal skapas mellan främst europeiska och amerikanska fack men samtidigt sjunker medlemsantalet i de båda kontinenterna.

Tyskland, liksom de nordiska länderna, har en arbetsmarknad byggd på kollektivavtal. Men hela den tyska fackföreningsrörelsen står nu bakom kravet på en lagstadgad minimilön.

Ser du krav på lagreglerad minimilön som ett nederlag?
– Nej, det är inget fackligt misslyckande. IG Metall vill i första hand teckna kollektivavtal men kommer inte undan en lagreglering, säger han.

Arbetsgivarna i de östra delstaterna tecknar inte branschöverskridande avtal. Därmed måste enskilda avtal tecknas med de över 3.000 företag i metallbranschen som står utan. Det klarar inte IG Metall, anser Berthold Huber.

– Alldeles för många människor står därmed utan rättigheter. Den situationen måste facket förhålla sig till. Globalisering och en förändrad arbetsmarknad har tvingat oss tänka om, säger Berthold Huber.

IG Metall försökte stoppa Nokias flytt av produktionen i tyska Bochum till Rumänien. Är det en strategi att med alla medel som finns försöka hindra en utflyttning?
– Nej det är inte vår generella strategi. Men Nokia agerade illegalt när de över en natt informerade om att de tänkte stänga fabriken för 2.600 människor, en vinstgivande fabrik dessutom. Nokia fick betala ett pris för sina handlingar, säger Berthold Huber.

Överenskommelsen mellan Nokia och IG Metall slutade på drygt 1,8 miljarder kronor i avgångs­bidrag och till ersättningsjobb.