Lettiska Laval höjer kraftigt kravet på skadestånd i sin inlaga till Arbetsdomstolen. Byggnads och Elektrikerna krävs på nästan 2,8 miljoner kronor i skadestånd.

Laval höjer sitt skadeståndsanspråk, från 600.000 kronor till nästan 2,8 miljoner.

Lavals juridiska ombud Anders Elmér och Martin Agell har ändrat kravet på skadestånd i sin senaste inlaga till Arbetsdomstolen som lämnades över sent i går kväll, måndag.

Muntlig förhandling
Yttrandet är en reaktion på Byggnads, Byggettans och Elektrikerförbundets tidigare inlaga. I morgon, onsdag, är det tänkt att en muntlig förberedande förhandling ska ske.

Byggnads jurist, Peter Kindblom, uppger att facken ska begära att förhandlingen i Arbetsdomstolen ställs in.

Skadeståndet är i princip det enda som finns kvar för Arbetsdomstolen att ta ställning till i det långdragna Lavalmålet eftersom EU:s domstol klart tagit ställning mot den fackliga blockaden och mot lex Britannia i medbestämmandelagen, som tillåter fack att tränga undan ett utländskt kollektivavtal.

Olika åsikter
Facken anser att Arbetsdomstolen inte kan döma ut skadestånd eftersom blockaden av skolbygget i Vaxholm inte stred mot svensk rätt.

Det kom domstolen fram till i den interimistiska domen från december 2004.

Laval anser dock att kravet på skadestånd är berättigat eftersom EU:s domstol dömt ut stridsåtgärderna. Företaget hävdar att Byggnads blockad stred mot den fredsplikt som gällt enligt medbestämmandelagen.

FAKTA/Skadeståndskravet
Sammanlagt uppgår skadeståndskravet till nästan 2,8 miljoner kronor. Byggnads och Byggettan krävs på sammanlagt en miljon kronor i allmänt skadestånd. Elektrikerförbundet krävs på 350.000 kronor. I ekonomiskt skadestånd kräver Laval 1,4 miljoner kronor. Det motiveras utifrån den ekonomiska förlust Laval gjorde när uppdraget förlorades.

Om Laval vinner målet måste facken även betala rättegångskostnaderna som bedöms bli över två miljoner kronor.