Socialdemokrater och vänsterpartister kritiserade regeringen hårt för passivitet när det gäller att ta hand om konsekvenserna av Lavaldomen i en riksdagsdebatt i dag, tisdag. Men regeringen gjorde klart att den inte tänker begära undantag för den svenska modellen i EU.

Passiviteten leder till lönedumpning och diskriminering och är ett hot mot hela grundfundamentet, ansåg flera ledamöter.

– Ni måste ge er till tåls och invänta Claes Stråhts utredning som ska vara klar den 15 december, sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Kravet på omförhandling av utstationeringsdirektivet, som också drivs av socialdemokraterna i Europaparlamentet, varnade han för.

– Risken är betydande att omförhandling leder till det omvända mot vad de svenska socialdemokraterna önskar, sa Sven Otto Littorin.

FAKTA: Lagarna som ska granskas
Utredaren Claes Stråth ska ta ställning till om lex Britannia i medbestämmandelagen bör ändras, avskaffas eller ersättas av annan reglering. Och om ändringar av utstationeringslagen behöver vidtas samt om det är möjligt att hänvisa till kollektivavtal. Regeringen har tillsatt utredningen för att få besked om svenska lagar måste ändras efter EU:s domstols dom i Lavalfallet.