Förra året fick nästan 13.000 personer sin rätt till ersättning från a-kassan ifrågasatt. Det var 3.600 fler än året innan, en ökning med 39 procent.

– Ökningen är stor, i synnerhet om man sätter det i relation till antalet personer som får ersättning, säger Bo Lundgren, tillsynschef på myndigheten IAF som övervakar arbetslöshetsförsäkringen.

Antalet personer som fick a-kasseersättning minskade nämligen under 2007 samtidigt som antalet ifrågasättanden ökade.

– Huvudskälet till ökningen är att arbetsförmedlingen blivit mer uppmärksam och noggrann i sitt uppdrag att kontrollera att den som söker ersättning uppfyller kraven, säger Bo Lundgren.

Länen bedömer olika
Kontrollen varierar dock kraftigt mellan olika län. Länsarbetsnämnden i Kalmar var mest nitisk förra året. 55 ersättningstagare av 1.000 fick rätten till a-kassa ifrågasatt i länet. Risken för arbetslösa att bli ifrågasatta var därmed sex gånger större i Kalmar än på Gotland, där nio av 1.000 blev misstrodda.

– Det här är givetvis inte bra. Tillämpningen ska vara likadan överallt, säger Bo Lundgren.

Han har ingen förklaring till skillnaderna, men säger att IAF utreder frågan.

Skillnad mellan kassorna
Det fanns också stora skillnader mellan olika a-kassor. Mest ifrågasatta blev medlemmarna i Elektrikernas a-kassa, med 56 ifrågasättanden per 1.000 ersättningstagare, att jämföra med nio av 1.000 för medlemmarna i Teaterverksammas a-kassa.

Enligt Bo Lundgren kan variationen bero på arbetsmarknadsläget. Det är lättare för arbetsförmedlingen att hitta jobb som en elektriker borde söka, och därmed blir fler elektriker ifrågasatta för att de inte söker jobb tillräckligt aktivt, säger han. 

Rapporten visar också att män ifrågasätts oftare än kvinnor och unga oftare än äldre.

Indragen ersättning
De allra flesta, 85 procent, av dem som fick sin ersättning ifrågasatt under första halvåret 2007 fick ersättningen sänkt, indragen eller något annat straff. Men också här varierade resultaten mellan a-kassorna: från 96 procent hos Finans- och försäkringsbranschens till 59 procent hos Ledarnas.

– Vi utreder nu även om det finns relevanta och godtagbara skäl till de här skillnaderna, eller om det är något som borde åtgärdas, säger Bo Lundgren.

FOTNOT: Arbetsförmedlingarna skickar underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt till a-kassorna. En vanlig orsak till ifrågasättanden är att arbetssökande inte söker anvisade jobb. A-kassorna utreder sedan ärendena och fattar beslut om åtgärder.

FAKTA: Så ofta ifrågasatte din arbetsförmedling a-kasseersättningen 2007

Länsarbetsnämnd Antal ifrågasättanden per 1.000 ersättningstagare
Blekinge 31
Dalarna 36
Gotland 9
Gävleborg 27
Halland 20
Jämtland 15
Jönköping 21
Kalmar 55
Kronoberg 50
Norrbotten 41
Skåne 34
Stockholm 40
Södermanland 27
Uppsala 29
Värmland 49
Västerbotten 26
Västernorrland 15
Västmanland 26
Västra Götaland 20
Örebro 34
Östergötland 21
Genomsnitt i hela landet 31


Läs också: hela rapporten från IAF