Strejken i de danska kommunernas vård och omsorg kan vara slut på onsdag. Kommunerna har satsat ytterligare motsvarande 45 miljoner svenska kronor på att höja lönerna för LO-grupperna. Strejken fortsätter dock bland sjuksköterskor och LO-grupper på sjukhusen.

Den snart tre veckor långa strejken bland cirka 30.000 anställda assistenter  och medhjälpare, motsvarigheten till barnskötare, sjukvårdsbiträden och undersköterskor i Sverige, ser ut att gå mot sitt slut.

I natt har Kommunernas Landsforening (KL) och LO-facket Fag og Arbejde (FOA) blivit överens om ett förslag till avtal. KL bjuder ytterligare motsvarande cirka 45 miljoner svenska kronor mer till dem som ”väljer att utbilda sig vidare”, enligt danska Politiken.

FOA:s ordförande Dennis Kristensen säger att styrelsen sannolikt  säger ja till överenskommelsen i dag och då kan alla strejkande på daghem, i äldre- och sjukvård samt parkeringsvakter gå tillbaka till arbetet på onsdag.

Enligt Dennis Kristensen så är arbetsgivarnas bud värt betydligt mer än vad KL uppger.

Omröstning bland medlemmar
Innan avtalet är i hamn ska det ut till omröstning bland medlemmarna. Under tiden röstningen pågår läggs strejken på is och återupptas om medlemmarna säger nej.

Det råder viss osäkerhet om hur mycket mer FOA:s medlemmar får utöver de 12,8 procent på tre år som stora grupper i offentlig sektor redan sagt ja till.

Fortsatt sjuksköterske strejk
KL har tidigare lagt ett bud på 13,9 procent som FOA förkastat för att ”alla inte garanterades den ökningen”. FOA uppger nu att några grupper bland medlemmarna får upp till 5.300 kronor mer i månaden på tre år medan andra får nöja sig med 2.900 kronor.

Den största gruppen bland de strejkande, sjuksköterskorna cirka 70.000, fortsätter sin konflikt. Det gör också cirka 4.000 medlemmar i FOA som arbetar inom regionerna.