Dalarnas landsting blir först i landet med att teckna avtal om rätt till heltid.
– Gubbsidan har under lång tid haft inskrivet att nyanställningar ska vara heltider i botten, säger Hans Unander, ordförande för Kommunal i Dalarna.

Kommunal Dalarna har tidigare gjort flera försök för att få bort deltiderna på de kvinnodominerade arbetsplatserna i kommuner och landsting.

– Vi har jobbat med det här på många sätt, med projekt och så, men inte kommit till något riktigt bra resultat. Det har visat sig över tid att det ändå rasat in nya deltider, säger Hans Unander.

Ger rätt till heltid
Nu har Kommunal Dalarna och socialdemokraterna i Dalarna träffat en överenskommelse som innebär att socialdemokraterna kommer att föreslå tecknande av lokala kollektivavtal enligt principen Heltid är en rättighet – deltid en möjlighet. Detta ska gälla i landstinget Dalarna och i alla de dalakommuner där partiet har majoritet.

– Lokala kollektivavtal är en fastare form än våra tidigare tagna principbeslut har varit, säger Peter Hultqvist, ordförande för socialdemokraterna i Dalarna.

Deltidarna ska ersättas
Socialdemokraterna styr sju av länets 15 kommuner, men har bara egen majoritet i två.

– I de kommuner där vi styr tillsammans med andra partier tror vi att vi får igenom detta. De borgerligt styrda utmanar vi nu, säger Peter Hultqvist.

Grundtanken är att deltidsanställda som slutar ska ersättas med heltidsanställda.

Kommunals Hans Unander är mer än nöjd med överenskommelsen.

– Arbetsgivare som inte hoppar på det här tankesättet får en nackdel i rekryteringsarbetet. Vi tror det blir svårt att rekrytera personal till 75-procentiga tjänster i framtiden. Våra medlemmar måste kunna leva på sin lön.

Annars tycker han att det är typiskt att man i kvinnodominerade yrken alltid försöker hitta hinder för heltider, som att det inte finns pengar.

Hoppas på fler anställningar
Avtalet i Dalarna ligger i linje med LO:s nya inriktning. Inför sommarens kongress föreslår LO: s styrelse att det tidigare kravet på lagstiftning om rätt till heltid läggs åt sidan. I stället vill styrelsen att förbunden med gemensam kraft kräver att frågan regleras i kollektivavtalen.

I Fastighets kollektivavtal för serviceentreprenad med Almega finns sedan länge en nedtecknad strävan efter att öka sysselsättningsgraden.

Det har dock inte gett önskad effekt. I senaste avtalet infördes också en mertidsersättning, så att extratimmar till deltidsanställda blev dyrare.

Det skulle motivera arbetsgivaren att i stället anställa fler på heltid. Men också där har arbetsgivare hittat sätt att komma runt avtalet.

Frågan är stor också för Handels. Många i förbunden som LO-Tidningen talat med hoppas nu att rätten till heltid blir ett av LO:s krav i samordningen inför nästa avtalsrörelse och därigenom får större tyngd.