I boken Vårt arabiska arv berättar diplomaten och författaren Ingmar Karlsson om de historiska band som finns mellan islam, de muslimska civilisationerna och vår världsdel.

Efter segrarna inrättades kalifat för att bevara och sprida den rätta läran. Men de var så långt från muslimsk fundamentalism som tänkas kan.

I synnerhet Bagdad var under mitten av 700-talet och 150 år framåt ett vetenskapligt och kulturellt centrum. I det abbasidiska kalifatets framsynta famn översattes och förvaltades de grekiska verk västerlandet så ofta slår sig för bröstet för att ha frambringat. Men inte saknades kunskap hos araberna själva, inom matematik, astronomi och i synnerhet medicin.

Författaren ser allt i dess sammanhang. Med dagens måttstock hade det moriska Andalusien knappast framstått som den relativt toleranta boning det på sin tid var: "en utmaning mot våra fördomar och stereotyper".

Pocketformatet gör att boken kan tas med och läsas både på bussar och tunnelbanor. Viktigt i en eurocentrisk tid då islamofobin blivit vardagsmat och en rondellhund blivit synonym med västerlandets värnande om yttrandefrihet

Bok: Vårt arabiska arv.
Författare: Ingmar Karlsson.
Förlag: SNS.

Ingemar Nilsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören