/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/opinion_1208.gif

Nio av tio i LO-opinion säger nej till att sälja statliga företag i allmänhet och Vin & Sprit i synnerhet.

– Företag som säljer sprit ska inte vara intresserade av vinst i första hand, tycker Johan Rocklind, maskinoperatör på Scania i Södertälje och aktiv i IF Metall. Därmed gör han sig till tolk för en utbredd uppfattning.

Det höga priset, 55 miljarder kronor, imponerar inte. 40 personer svarade efter att affären hade blivit klar. De är lika negativa som de övriga, som svarade innan affären var klar.

Ska dra in miljarder
Regeringens mål är att dra in 50 miljarder om året, totalt 200 miljarder till och med 2010, på försäljningar av de helt eller delvis statligt ägda företagen Telia Sonera, Nordea, OMX-börsen, fastighetsbolaget Vasakronan, bolåneinstitutet SBAB och Vin &Sprit.

Dumt att sälja

Hittills har åtta procent av aktierna i Telia Sonera, hela statens innehav i OMX-börsen och Vin & Sprit sålts för totalt 75 miljarder, som ska användas för att betala av på statsskulden.

Ett nej-argument återkommer i många svar: Det är dumt att sälja företag som går bra och levererar vinster till staten.

– Om staten överhuvudtaget ska göra något är det att införskaffa fler företag genom inlösen, köp eller expropiation. Det vore lämpligt att börja i bank- och finansvärlden, tycker Jesper Schönbeck, försäljare på Coop Extra i Tyresö och klubb-ordförande i Handels.

Minns "folkaktien"
LO-opinion fick ytterligare en fråga: Borde regeringen sälja aktierna i de statliga företagen till svenska folket?

47 procent svarar ja. 48 procent svarar nej. Resten vet inte.

En och annan nej-sägare minns fortfarande Telia-utförsäljningen på 90-talet, när Björn Rosengren skulle göra göra Telia-aktien till en ”folkaktie”. Någon pekar på att folk i glesbygd får klara sig utan telefon, därför att vinstintresset har ersatt samhällsansvaret.

Men det vanligaste nej-argumentet är att svenska folket redan äger de statliga företagen. Och man kan inte köpa något man redan äger.