En tredjedel av de arbetssökande har fastnat i lång och återkommande arbetslöshet. Men Arbetsförmedlingen satsar främst på jobbförmedling åt de två tredjedelar som skulle klara att söka jobb själva.

Den kritiken levererar Bo Jangenäs och Levi Svenningsson, som haft ledande positioner i Arbetsmarknadsverket respektive Ams. I en gemensam rapport kritiserar de retoriken om ”utanförskapet” – men ringar samtidigt in en grupp som har aldrig tycks komma in i arbetslivet.

Av de arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i oktober 2007 hade var fjärde varit arbetslös eller i arbetsmarknadspolitiska program under fem av de åtta åren sedan sekelskiftet.

Låg utbildning ett problem
Av de 165.000 personer som fick arbetslöshetsersättning i oktober 2007 hade 120.000 fått det även året före. Och 85.000 hade fått ersättning både 2005, 2006 och 2007.

Här finns det verkliga problemet för politikerna och Arbetsförmedlingen att ta itu med, anser rapportförfattarna. Det handlar om personer med kort utbildning, lågutbildade invandrare (högst grundskola), äldre och funktionshindrade.

De här personerna märkte inte av uppgången av på arbetsmarknaden 2006 och 2007.

Av de jobb som tillsattes under fjärde kvartalet 2006 till tredje kvartalet 2007 gick 71 procent till personer med eftergymnasial utbildning, 28 procent till gymnasieutbildade och 1 procent till dem som högst gått ut grundskolan.

– De med återkommande arbetslöshet behöver framför allt utbildning, säger Levi Svenningsson. Försämrad a-kasseersättning biter inte. Problemet är ju att ingen vill anställa dem.

LO vill ha subventioner
Mer utbildning för arbetslösa, bättre yrkesutbildning i gymnasiet samt ökade krav på att arbetsgivarna ger plats för dem som inte är helt friska är några av rapportens recept. LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin köper dem inte rakt av.

– Arbetsgivare som är utsatta för hård konkurrens kan inte anställa personer med nedsatt arbetsförmåga av vänlighet, säger hon. Där behövs subventioner.

– I våra samtal med Svenskt Näringsliv vill vi utöka omställningsförsäkringen, så att den också kan ge rehabilitering åt sjuka som annars slås ut från arbetsplatsen.