LO:s styrelse ska minska. Hälften av förbunden hamnar utanför.
– Det är ju så att samtliga förbund har närvarorätt. Vi har tyckt att det är rimligt, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

I takt med att antalet LO-förbund minskar borde också LO-styrelsen minska. Så resonerar styrelsen själv i det förslag som lämnas till kongressen. Då förändras inte heller förhållandet mellan ledningens fyra platser och övriga ledamöter när den föreslås minska till tre. Samliga förbund ska även i fortsättningen ha rätt att närvara och lägga förslag, dock inte rösta.

– I takt med att det blir färre och färre förbund borde alla få plats i styrelsen, resonerar i stället Elektrikernas förbundsordförande Stig Larsson.

Förbundstillhörighet spelar in
Även om ledamöterna ska representera hela LO går det inte att komma ifrån att där sitter en rad ordförande från olika förbund.

– När man ser hur en del av frågorna behandlas är det ganska förbundsspecifikt, säger Stig Larsson.

Fastighets ordförande Hans Öhlund håller med om att alla borde få delta. Hur känner sig de som står utanför, undrar han. Förbundet har motionerat om det minst ett par gånger. Nu har striden lagts ned även om åsikterna finns kvar:

– Det är svårt att se vitsen med att alla ska finnas där men inte ha rösträtt, säger Hans Öhlund, som tror att det är svårt att representera hela LO.

Utgår från egna referenser
Själv har han svårare att sätta sig in i andra sektorer.

– Det finns ingen människa som kan lägga in fler aspekter än vad man har i ryggsäcken när man ska fatta beslut, säger han.

Nu står fyra förbund utanför styrelsen. Med den föreslagna förändringen blir det sju, åtminstone till dess att ytterligare sammanslagningar sker. Nästan hälften alltså.

Ingenting sägs i förslaget om vilka som ska få plats i styrelsen, men om det går efter storlek på förbunden, riskerar Fastighets att falla utanför.

– Givetvis innebär det ett mindre inflytande, det är klart, säger Hans Öhlund.

530.000 röster
Kommunals ordförande Ylva Thörn påpekar att ingen i styrelsen har reserverat sig mot förslaget om nya stadgar.

– Vi har ställt upp på det. Det är viktigt att ha en arbetande styrelse, säger hon.

Att hennes eget förbund har en plats i styrelsen ser hon som naturligt.

– Jag företräder 530.000 medlemmar så det skulle vara förvånande om vi inte fick en representation.

Annars skulle styrelsen tappa oerhört mycket kompetens och bredd från olika sektorer, anser hon. Att låta varje förbund utse en ledamot skulle upplevas som orättvist, enligt förslaget. Och en ännu större, mer representativ styrelse, skulle förmodligen innebära att förbund med fler representanter ändå bara skulle skicka en.

Många som LO-Tidningen talat med påpekar att arbetet i dag sker genom diskussioner och sällan via omröstningar, men att ledamöterna pratar ihop sig branschvis och att stora förbunds röster i praktiken väger tyngre.

FAKTA: 15 ledamöter i dag
De största förbunden är representerade i LO:s styrelse. Enda undantaget är Elektrikerna som har något fler medlemmar än grafikerna. Av tradition väljs ordförandena in i styrelsen. Enligt förslaget ska också fyllnadsval göras direkt till den plats som blir vakant. Enligt nuvarande ordning träder först suppleanten in. Nuvarande LO-styrelse har 15 ledamöter:

 1. Wanja Lundby-Wedin (förbundsledningen)
 2. Erland Olauson (förbundsledningen)
 3. Ulla Lindqvist (förbundsledningen)
 4. Leif Håkansson (förbundsledningen)
 5. Hans Tilly (Byggnads)
 6. Hans Öhlund (Fastighets)
 7. Tommy Andersson (Grafikerna)
 8. Lars-Anders Häggström (Handels)
 9. Ella Niia (Hotell- och restaurang)
 10. Stefan Löfven (IF Metall)
 11. Ylva Thörn (Kommunal)
 12. Hans-Olof Nilsson (Livs)
 13. Jan Rudén (Seko)
 14. Kjell Dahlström (Skogs- och träfacket)
 15. Per Winberg (Transport)

Läs också: artikeln "LO laddar inför vårens kongress", 6/3 2008