/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/r_sandler_1008.jpg
Statsrådet Rickard Sandler och Alexandra Kollontay, sovjetiskt sändebud i Stockholm Foto: Bertil Norberg/Scanpix.

Det senaste året har vi sett hur LO dragit sig tillbaka från Brunnsviks folkhögskola. Det bristande intresset har givetvis flera anledningar. Den försämrade ekonomin efter LO:s medlemstapp och färre fackliga kurser anges som de främsta skälen.

Resultatet har blivit att folkhögskolan tvingats dra åt svångremmen. Personal har sagts upp, och det senaste raserandet av Brunnsvik som kunskapscentrum är att man valt att avskaffa bibliotekarietjänsten.
 
Det är skillnad på ambitionerna jämfört med det som Rickard Sandler presenterade i en liten skrift för hundra år sedan. Sandler var en av den andra generationens män i arbetarrörelsen. Tillsammans med bland andra Per Albin Hansson, Gustav Möller och Ernst Wigforss skulle han lägga grunden för den moderna socialdemokrati som skapade det svenska välfärdssamhället. Han skulle senare grunda ABF, översätta Karl Marx’ Kapitalet, bli statsminister och utrikesminister.

Men 1908 var han tjugofyraårig folkhögskolelärare på just Brunnsvik. Han älskade folkhögskolan som idé, men han såg också bristerna. Folkhögskolan kunde när den var som bäst kunde "utbilda människor och medborgare", men både elevernas förkunskaper som utbildningens längd var otillräckliga för en arbetarrörelse som aspirerade på att förändra samhället.

Som den marxist han var förstod han att de samhälleliga institutionerna präglades av det omgivande borgerliga samhället. Och för att skapa motkrafter menade Sandler att arbetarrörelsen måste:
 
”skapa de yttre förutsättningarna [för en socialistisk vetenskap] genom att upprätta en institution, vid vilken landets ekonomiska och sociala förhållanden kunde göras till föremål för ett mer ingående studium. Vi behöva en arbetarrörelsens högskola. Där skulle det grundläggande materialet för propagandan skapas för att sedan bäras ut till folket av agitatorer, som vid samma anstalt på allvar studerat de problem, över vilka de skola tala.”
 
Istället för att gnälla
Givetvis har den akademiska världen och samhället förändrats sedan Sandlers tid – det är inte längre självklart att den enda förutom utrikesministern som är socialdemokrat i Arvfurstens palats är vaktmästaren, som Sandler själv en gång uttryckte det.

Men samtidigt ser vi att borgerligheten väldigt lätt kan rulla tillbaka de framsteg som gjorts, i Sverige har vi sett att den ”nya arbetarregeringen” tämligen omgående lade ner en världsledande forskningsinstitution som Arbetslivsinstitutet och tillsatte en styrelse i Kulturrådet som menar att ”det ska märkas att de borgerliga styr”. Att överlåta arbetarrörelsens ideologiskapande på staten har uppenbarligen sina faror.
 
Tänk om arbetarrörelsen istället för att gnälla på att borgerliga politiker för en borgerlig politik startade en ettårig internatkurs på Brunnsvik som syftar till att vara något mer än en folkhögskolekurs. En kvalificerad helårskurs med ekonomisk historia, politisk teori, politisk ekonomi och sociologi. Allt med arbetarrörelsens grundläggande värderingar som bas.

Och att sedan komplettera den med en sommarkurs – ett arbetarrörelsens sommaruniversitet. Detta skulle kunna vara den vitamininjektion som arbetarrörelsen så väl behöver. En institution av interna och kärleksfulla kritiker som ser problemen och föreslår vägar ut ur dem, vidare mot ett annat samhälle.
 
För dem som ifrågasatte om arbetarrörelsen hade råd med den här typen av institution, en "fri samhällsvetenskaplig fakultet" påpekade socialisten Rickard Sandler:
 
”Är det inte vårt partis mening att genomföra socialismen? Vilkendera uppgiften är svårare, socialismens genomförande eller en arbetarhögskolas upprättande? Arbetarhögskolan skulle väl närmast vara ett verktyg att använda för att nå det stora målet: socialismens realiserande.”
 
Även om man sätter ribban lägre än Sandler och nöjer sig med att syftet är att utveckla välfärdsstaten och ett gott arbetsliv – varför man nu skulle göra det? – borde det vara en självklarhet att man skapar ett sådant verktyg.

Pamflett: Arbetarhögskolan och andra socialistiska kulturfrågor
Författare: Rickard Sandler
Förlag: Fram
Publiceringsår: 1908
 
Fredrik Jansson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen