– Det är dramatiskt, men vi tar vårt uppdrag på allvar. Meningen var att det här skulle bli bättre för LO-medlemmarna än de sparalternativ för avtalspensionen som finns idag. Men vi var inte säkra på att det skulle ha blivit någon förbättring med det urval som alltsammans pekade mot, säger LO:s pensionsförhandlare Ellen Nygren.

Enligt Ellen Nygren gäller oenigheten inte hur höga avgifter de olika pensionsbolagen vill ta ut – där handlar det om att räkna, och parterna är inte oeniga om ren matematik.

Problemet är i stället de många antaganden om risk och avkastning som pensionsförvaltare lägger till grund för sina offerter. Dem värderar parterna olika.

Svenskt Näringslivs vice vd Jan-Peter Duker vill över huvud taget inte kommentera vad parterna är oense om.

Ingen kommentar
LO-Tidningen: Beror oenigheten på att LO har nära band till något eller några bolag som har lämnat offert?

– Nej, svarar Ellen Nygren.

– Det vill jag inte kommentera, svarar Jan-Peter Duker.

Upphandlingen skulle ha blivit klar i december, så att de pensionspengar som privatanställda arbetare tjänar in 2008 kunde placeras i nya, bättre pensionsförsäkringar än hittills. En liknande upphandling av pensionsförsäkringar för privattjänstemännens avtalspension ITP pekar på att de avgifter som pensionsbolagen tar ut kan pressas kraftigt.

Ett år till med gammalt system
Nu blir det inte så. Försäkringscentralen Fora kommer att kontakta de ”gamla” förvaltarna av Avtalspension SAF-LO och be dem att ta hand om de nya premier som flyter in.

Pensionspremierna förs bara över till det sparande den enskilde LO-medlemmen har valt en gång om året. Därför dröjer det nu ett helt år innan LO-medlemmarna får nya pensionsförvaltare för sin avtalspension.

Att upphandlingen har avbrutits påverkar inte storleken på de avgifter som arbetsgivaren betalar in för sina anställdas pension. Den har hittills varit 3,5 procent av lönen. Vid årsskiftet höjs den i ett första steg till 3,9 procent, för att år 2012 uppgå till 4,5 procent.